Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

15.11.2009: ДЗИ: Гражданската отговорност с отчетлива сегментация и нови цени

От 16.11.2009 е в сила новите ценови условия на ДЗИ по гражданска отговорност. Компанията предложи най- драстичната промяна в тарифи за изминалата седмицата. Останаха диференцираното ценообразуване по региони, отстъпката за управление само на територията на страната и допълнителната преференция за физически лица. Но пък новите неща да доста.
 Тарифата е с нова категория за леки автомобили с обем да двигателя до 1000 куб.см. Това косвено предоставя преференция за малките МПС-та. Зонирането в тарифите е прецизирано, като критерии е вече буквения код на регистрация, а не местодомуването на МПС-то. Отпадат отстъпките за шофьорски стаж и декларирала липса на ПТП.  За юридически лица определящи са категорията на превозното средство, периодичността на плащане и вече, и територията на управление. Базовата тарифа е коригирана разнопосочно. Леко са завишени премиите за леки автомобили със 7 до 30лв в зависимост от обема на двигателя. Значително по- скъпо е покритието за мотоциклети, като корекцията е между 60% и 200% спрямо старата тарифа. Повече струва и застраховката за товарни автомобили над 3,5 тона. ДЗИ постави и новия ценови връх на пазара с премия за гражданска отговорност на влекачи от 1967лв. Лекотоварните автомобили са с по- евтини със средно 9,6%.  Освен по горните критерии, физическите лица, собственици на леки автомобили,  са разделени в две възрастови категории.  Шофьорите до 25г. определено не са таргетирания сегмент. Премиите за покритие са сред най- високите на пазара. За сметка на това, по старите водачи могат да се застраховат на едни от най- конкурентните цени.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Знаете нещо повече?

Кажи на Broko

Знаете нещо повече? Кажи BROKO