Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

11.05.2018: Спираме Олимпик

Няколко часа бяха необходими вчера, за да стане ясно през надзора, на какви точно „технически проблеми“ се е натъкнал Олимпик. По- рано през деня точно това беше обяснението на застрахователя, за ограничението за сключване на нови полици. Оказа се привечер, че техно пречката е по- скоро административна и се нарича ПАМ.

КФН забрани на Олимпик да сключва нови полици

С въпросната принудителна административна мярка регулаторът забранява на клонът на кипърското дружество да сключва нови полици, да удължава срока на съществуващи или да разширява покритието и да се разпорежда свободно с активите си.

Причината за това е „промяната“ на лиценза на компанията майка от Кипърския регулатор, който позволява операциите  и да се простират само до обслужване на активния портфейл, при ограниченията на горното изречение. И назначаването на специален администратор, който да съблюдава спазването на предписаните ограничения. Същата постановка я имаме и по нашия кодекс. Нарича се квестура. Промяната на лиценза е просто ПАМ, администратора – квестор.

Причините да се случи всичко това се са публични. Не е задължително да са финансови. Неспазването на нормативната уредба или правата на потребителите са също основание. Каквито и да са - вече са факт.

Интересният въпрос друг. Каква е връзката на историята с Олимпик и числото 19,61? Трябва са сте го видели в многото промени в последните седмици И ако има такава, поздравления за автомобилните застрахователи за дълбокото мълчание.

Ако сте клиенти на Олимпик?

Драма няма. Вноски по съществуващи полици могат да се плащат. Правите го по същия начин, както до сега. А заведени или предстоящи щети трябва да се обработват както обичайно.
 

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Знаете нещо повече?

Кажи на Broko

Знаете нещо повече? Кажи BROKO

 • В? Olympic: Какво означава 19,61?
  • О: Broko: 19.61 = 20 /1.02
   И ако още не е толкова ясно, вижте разликата между новата и старата ви тарифа по гражданска отговорност.
   Устойчиво число е 19.61. Видя се при почти всички (или директно или осреднено) в последните две - три седмици. И след като няма обвързана с риска причина за едновременна и синхронизирана промяна на тарифата, просто защото ако беше така, нямаше да го наричаме застраховане (нямаше даже да го има целия бизнес със случайности). Значи разликата е „такса“ и с нея решава конкретен проблем. Противното би било картел и работа за КЗК.
   Един от съществуващите проблеми е ясен. Но за него се събират по 10 лева още февруари. От февруари до сега са продадени около 1млн полици (изрично проверих преди да го напиша). Значи спряганите 4млн евро са събрани. Ако някой не се е оправил, заради разсроченото плащане - да ги е събирал с първата вноска.
   Остават две възможности. Съществуващият проблем се е задълбочил / планираната подготовка за него е била неадекватна ИЛИ има нов проблем. Ето за това е въпросът. Да имате надежден отговор? ;P
   Поздрави / Надя