Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

16.06.2010: Уника: С 5% по- малко за гражданска отговорност

От 16.06.2010 гражданската отговорност от Уника е с нови ценови условия. Съществените промени са три: по- ниски тарифи,  по- тесни рискови региони и оскъпяване на разсроченото плащане.   Ценовата редукция е с почти 5% и засяга леки, товарни автомобили и автобуси. Остават с сила преференциалните условия за физически лица над 35г. Рисковите региони извън София са стеснени само до живеещите с постоянен адрес в областния град на региона. Автомобилите с регистрация СО и адресна регистрация на собственика извън Бургас, Варна и Пловдив се тарифират по условията на най- ниско рисков регион. Цената на покритието е с включен сертификат зелена карта.  За разлика от предишните условия, новата тарифа предвижда съществено оскъпяване за разсрочено плащане: около 11% при плащане на две вноски и 22% при четири. Компанията вече не предлага опция за плащане на три вноски.  С новите ценови условия за покритие на гражданска отговорност на автомобилистите, Уника се нарежда сред най- атрактивните предложения с включена зелена карта за физически лица над 35г. Проверете!

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Знаете нещо повече?

Кажи на Broko

Знаете нещо повече? Кажи BROKO