Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

10.11.2010: ! Важно за промените, свързани със застраховка гражданска отговорност

Безспорно темата в последните десетина дни са промените в две наредби, регулиращи застраховка гражданска отговорност.  Както вероятно нееднократно сте прочели, възможна е промяна във възнаграждението (комисионните), които застрахователя ни плаща за положените от нас усилия да сключим и администрираме вашите полици. Тиражираните нови стойности ще бъдат значително по- ниски от досегашната практика. Наредбата, която поставя горна граница на разхода за администрация и аквизиция (част от аквизицията са комисионните) се очаква всеки момент да влезе в сила с публикуването и в държавен вестник.
 За съжаление проектът на този нормативен акт, публикуван на страницата на КФН, не съдържа каквото и да е число за тази нова граница.   Отстъпките, които ползвате при поръчка през нашата страница са за сметка на възнаграждението, което получаваме от застрахователя. По- ниските комисионни за нас означават по- малък ценови бонуси за Вас.  Към настоящият момент официалната информация е недостатъчна, а голяма част от компаниите все още не са обявили политиката си в унисон с предстоящите промени.  При такива условия за нас е трудно да прогнозираме дори краткосрочно валидността на офертите, които Ви предлагаме онлайн. Нашите цени и тарифите на компаниите ще бъдат променяни текущо, при всяка предоставена ни формална информация.  Ние полагаме необходимите усилия да поддържаме данните на нашата страница максимално актуални и точни. Въпреки това е възможно за кратко някои компании да бъдат изключени от нашето предложение към Вас.    Възможните промени предстоят след петък 12.11.2010. Ще ви държим в течение!

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Знаете нещо повече?

Кажи на Broko

Знаете нещо повече? Кажи BROKO