Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какво правим?

Сравняваме цени и условия, следим от близо случващото се на пазара, обясняваме как работят застраховките и ...коментираме

BROKO е специализирана медиа и уеб базирано приложение с което можете да изберете, поръчате, сключите и администрирате вашите застраховки, да решите някой належащ проблем, да намерите отговор на въпрос или просто да почетете нещо ...за застраховките.

BROKO не е това което сте свикнали да виждате

Обръщаме внимание на детайлите.

И при цените, и при условията, и при практиката. Така сме сигурни, че вие ще получите точно това което очаквате. Важно ни е да знаете и да правите информиран избор. За да сте спокойни със застраховката, която избирате.

Правилата са приоритет

Застраховането е силно регулиран бизнес. Разписаното с нормативен акт е задължително за нас, независимо от текущите тенденции или предпочитанията на който и да е друг пазарен участник.

Нямаме симпатии, нито капиталов интерес или други зависимости

Нито към/от който и да е застраховател, нито към регулативен орган. Ако някой се справя добре и се старае да ви грабне интереса, ще му помогнем да го разберете и вие. Ако не… няма да го спестим също.

Как работим?