Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Политика на поверителност

Представената тук информация описва практиката и съдържа стандартите, към които Евита М брокер ООД се придържа при набиране и обработка на Вашите данни.   

в сила от: 30.09.2017г.

За нас поверителността на данните, които ни предоставяте, е от изключителна важност. Ние разбираме, че споделяйки информация с нас, чрез нашата страница, Вие ни гласувате доверие. То е необходимо за нас,  за да ви предложим най- атрактивното застрахователно покритие. В замяна на Вашето доверие,  Вие очаквате и заслужавате отговорно отношение от наша страна към предоставяните данни.

НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ КЪМ ВАС

Бихме искали да ви уверим, че ние полагаме необходимата най- добра грижа за защита на Вашата информация. При никакви обстоятелства Евита М брокер ООД няма да предостави или продаде Ваши данни на трети лица или организации, с изключение на тези, за които изрично сте ни оторизирали, които са необходими за нормалното функциониране на нашата страница или които се изискват по закон или съдебно решение.

За да предотвратим вероятен неоторизиран достъп, за да поддържаме точността на предоставените от Вас данните и тяхното коректно използване, ние сме предприели необходимите физически, електронни и управленски мерки, за да гарантираме и обезпечим сигурността на информацията, която събираме онлайн.

За нас е важно Вие да знаете:

КОИ СМЕ НИЕ И КАКВО ПРАВИМ?

BROKO® е запазена търговска марка, чрез която Евита М брокер ООД Ви предлага възможност да намерите и сключите търсената от Вас застраховка онлайн. 

Ние сме технологично ориентирана компания и считаме, че предимствата на съвременните технологии могат да бъдат използвани за повече удобство, достъпност и леснота в застрахователните отношения. Ето защо чрез страницата ни Ви предоставяме пряка връзка между Вашите застрахователни потребности и предлаганите възможности от застрахователните компании на Българския пазар.

Ние сме лицензиран застрахователен брокер и нашите предложения са насочени към крайни клиенти.

Попълвайки въпросника ни по съответния вид застраховка Вие изпращате запитване чрез нашата страница. С него ни предоставяте информация за рисковите характеристики на обекта,  за който търсите застрахователно покритие. Въз основа на нея ние ви предлагаме ценова оферта за застраховка в различни застрахователни компании. Ако изберете да сключите договор с определен застраховател, попълвайки данните за полица, вие ни предоставяте информацията, необходима за издаване на полица.

Предоставяните услуги от Евита М брокер ООД са безплатни за Вас. За сключени през страницата договори Вие плащате само дължимата по полицата премия. Същата цена бихте платили, ако купите застраховката в офис на застрахователя.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

Информацията, която събираме и обработваме е два типа: лична и техническа.

Лични информация

Евита М брокер ООД  е регистриран администратор на лични данни с удостоверение №287992/ 23.04.2013г. Ние извършваме събирането и обработката на лични данни извършваме съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

Личната информация, която ни предоставяте, е минимално необходимата, за да Ви предложим оферта за покритие и да сключим Вашата полица. Нейният обхват зависи от вида на застраховката, която търсите.

По видове застраховки ние събираме следната лична информация за вас:

  1. Гражданска отговорност на автомобилистите

Информация за Вашата:

  • Физическа идентичност    Имена, ЕГН, постоянен, пощенски и адрес на електронната поща, телефон, номер на лична карта, дата на издаване, издател
  • Икономическа идентичност    Характеристики на притежаваното от Вас превозно средство, включващи: вид и други технически данни (рама, обем на двигателя, товароносимост) на превозното средство, предназначение, юридически статут на собственика, регион на регистрация, дата на първа регистрация и регистрационен номер
  • Сключени други застраховки за притежаваното от Вас превозно средство 
  • Социална идентичност     Характеристики на правоспособността Ви за управление на МПС, включващи: дата на придобиване и наличие на виновно причинени пътно- транспортни произшествия;

Техническа информация

Ние събираме и проследяваме определена техническа информация, които не представлява лични данни, само и единствено с цел да направим нашата страница по- полезна за Вас. Възможно е да използваме набраната за Вас информация,  за да се съобразим с Вашите предпочитания или да направим Вашият достъп до нашите услуги по- бърз.

  • Бисквитки (Cookies)- Бисквитката е малък файл, който се записва на вашия компютър и съдържа информация за потребителя. Ние използваме бисквитки за идентификация на сесията (session ID cookies) (те се изтриват при затваряне на браузера) или постоянни бисквитки (persistent cookies) (те се записват като малък текстов  файл върху вашият хард диск за по- продължителен период от време). Бисквитките ни позволяват да видим как и кога използвате нашата страница. Те ни позволяват да запазим вашите предпочитания или настройки.
Бисквитките не могат да повредят Вашата система. Вие можете да изберете дали да ги получавате или не, като промените настройките на Вашия браузър. Можете да го настроите да отказва всички бисквитки или да Ви показва съобщение всеки път, когато се получават. Ако решите да отказвате всички бисквитки е възможно да имате затруднения с работата на нашата страница.

Бисквитките не съдържат и не позволяват да бъде проследена лична информация за Вас.

  • Лог файлове (Log files) - Ние използваме лог файловете,  за да наблюдаваме достъпа и използването на нашата страница. Те съдържат анонимна информация за потребителя, като ИП адрес,вид на браузера, интернет доставчика, референтната страница, операционната система, дата и време, броя на кликванията и т.н. Лог файловете се проследяват само върху нашите сървъри. Те не записват нищо върху вашия компютър.

Информация от секцията „За контакт”

Ако предпочетете да комуникирате с нас чрез секцията „за контакт” на нашата страница е възможно да поискаме от Вас да предоставите лична информация, като вашето име, и- мейл или телефонен номер. Тази информация е предназначена само за нас. Ние може да я споделим с наши договорни партньори, само и единствено,  за да разрешим поставеният от Вас проблем.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Ние използваме Вашата лична информацията само с цел да изпълним вашата поръчка за застраховка или да спазим задълженията, наложени ни по закон. При никакви други обстоятелства няма да споделим вашите данни с трети страни, различни от:

  • Застрахователни компании - Получената от Вас информация, за и чрез договора Ви за застраховка, предоставяме на застрахователя, който сте предпочели.
  • Куриерска фирма - част от информацията, която предоставяте, ще бъде предоставена на куриерска фирма, с която имаме договорни отношениеотношения, само и единствено за целите на доставка на Вашата полица.
  • Институции на публичната власт - Ние ще предоставим информация за Вас на институции на публичната власт (например съд, следствие, прокуратура или други), ако такава бъде изискана по надлежен ред и в съответствие със законодателството на Република България. 

Ние използваме неидентифицираща и обобщена информация за по- добър дизайн на нашата страница. За тази цел е възможно да предоставим данни на маркетингови агенции. Например бихме казали, че  на Х човека посещават определена част от страницата ни. От тях Y мъже,  Z жени. Тази информация не може да бъде използвана за установяване на Вашата самоличност.

Ние не бихме използвали или споделили Ваша лична информация, която ни предоставяте онлайн, по начини, несвързани с описаните по- горе, без предварително да сме поискали вашето изрично позволение за това. 

Ние използваме техническата информация, която събираме, за да наблюдаваме начинът, по който използвате нашата страница. Бисквитките ни позволяват да проследим вашите предпочитания, така че вашето следващо посещение да бъде по лесно и да не се налага да въвеждате повторно определена информация. Анализът на техническата информация ни позволява да определим как да подобрим нашата страница и услугата предоставяне чрез нея.

КАКВА КОМУНИКАЦИЯ ДА ОЧАКВАТЕ?

Електронна поща (e-mail)

След като изпратите Вашата поръчка за застраховка през нашата страница, ние обработваме предоставената от вас информация. Ако данните са вярно и пълно попълнени ще получите и-мейл с потвърждение, че приемаме вашата поръчка. Потвърждението съдържа и паролата за достъп до вашата персонална секция на нашата страница. Ако информацията е недостоверна или грешна, че  ще откажем Вашата поръчка със съобщение до електронната Ви поща.

Ние ще изпращаме напомнящи съобщения до Вашата електронна поща преди всеки предстоящ падеж по сключена от Вас застраховка и при изтичане на валидността на Вашата полица.
При изрично съгласие от Ваша страна ще изпращаме до Вашата електронна поща Нашия информационен бюлетин или информация за провеждани от нас промоционални или други кампании.  

Телефон

Възможно е преди да потвърдим, че приемаме Вашата поръчка за застраховка, да установим връзка с Вас чрез телефон. Такава комуникация е вероятна при вашата първа поръчка или при всяка следваща, ако посочените данни съдържат несъществени грешки или пропуски.

Кратки текстови съобщения (SMS)

При изрично съгласие от Ваша страна, заявено през вашият профил на нашата страница, изпращаме напомнящи съобщения за предстоящи падежи или подновяване, чрез кратки текстови съобщения до Вашият мобилен телефон.

ДОСТЪП, ПРОМЯНА И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Достъп

Вие имате постоянен достъп до всички лични данни, които сте предоставили чрез вашата персонална секция на нашата страница. Ние Ви предоставяме това право с потвърждението на първата Ви поръчка за застраховка. Достъпът се осъществява посредством уникални на за Вас потребителско име и парола.

Промяна

Всяка поправка или промяна на предоставени от  Вас данни се извършва само от оторизирани от нас лица. Те са наши служители и в тяхната длъжностна характеристика е включена администрацията на лични данни.

Ако сте допускали допуснали техническа грешка или е необходима каквато и да е поправка или промяна, независимо от основанието въз основа на което тя следва да бъде извършена, Вие трябва да отправите писмено искане към нас на адрес: office@broko.bg.  То трябва да съдържа основанието за промяна, а при необходимост и копие на документи, удостоверяващи необходимостта или основанието за промяна на данните.

Заличаване

Ние съхраняваме вашите лични данни, свързани със сключени застраховки, за срока, в който се погасяват всички права по тях. За застраховки Гражданска отговорност този срок е 5 години, а за всички останали застраховки - 3 години.  След изтичане на този срок ние заличаваме вашите данни.

Всички други данни, които предоставяте или набираме се заличават след постигане на целта, за която са събрани.

ВРЪЗКИ КЪМ ВЪНШНИ СТРАНИЦИ

Нашата страница съдържа връзки към външни страници. При преминаване към външна страница, моля не забравяйте, че те имат собствена политика на поверителност и условия за ползване.

Ние не носим отговорност за тях.

СЪОЩЕНИЯ ПРИ ПРОМЯНА НА ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние си запазваме правото едностранно и по наша инициатива да преразглеждаме и променяме настоящата политика на поверителност по всяко време и в съответствие с приложимото законодателство. При всеки такъв случай, ние ще публикуваме актуалната версия на страницата в обозначение на датата и текст „последна промяна” в горната й и част.

Препоръчваме Ви редовно да проверявате нашата политика за да бъдете информирани за промените, които може да въведем.

Моля,  свържете се с нас при всеки възникнал въпрос, свързан с нашата политика на поверителност, на тел. 0888690457 или и-мейл: office@broko.bg.