Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Как работим?

На BROKO възпроизвеждаме онлайн обичайната комуникация между застрахователен брокер и клиент.

1. Вие търсите определен вид застраховка.

2. Ние Ви питаме за особеностите на обекта на застраховката, които оказват влияние върху цената.

3. В зависимост от Вашите отговори ние Ви предоставяме ценова оферта от компаниите, които предлагат предпочитаната от Вас комбинация от рискове. Цената която виждате в нашата оферта е крайната сума, която ще платите за застраховката.

4. Ако изберете да сключите застраховка с определен застраховател е необходимо да предоставите допълнителните данни, които се съдържат в полицата. Вие определяте начина на плащане и мястото за доставка на Вашата полица.

5. След като получим Вашата поръчка, ще се свържем вас по телефона за да потвърдим издаването на вашата полица и денят в който полицата ще бъде при вас.

6. Издадената полица изпращаме в същия ден до посочения от вас адрес за доставка. За почти всички населене места до следвашият работен ден, документите по застраховката ще бъдат при вас.

7. Валидността на всяка издадена от нас полица можете да проверите веднага. Ако за избраната от Вас застраховка няма публично достъпен регистър (например Гаранционния фонд при застраховка гражданска отговорност), ще изпратим полицата ви, до посочен от Вас при поръчката, и-мейл.  Така ще сте сигурно какво ще получите, още преди да сме го изпратили.

Как да ни изпратите поръчка за застраховка?

За да ни изпратите поръчка за застраховка, ви превеждаме през последователност от стъпки. Те описват реда и особеностите, при който предоставяме нашата услугата. Пълният текст на нашите условия за предоставяне на застрахователно- посредническа услуга са достъпни на всяка наша страница.

Условия за предоставяне на застрахователно- посреническа услуга от разстояние

Стъпка 1: Условия

Застраховането е силно регулиран бизнес. Предоставянето на застрахователно посредническа услуга не може да бъде произволно, подвеждащо, анонимно, в противоречие или заобикаляне на нормативните правила. Ето защо ако проявявате интерес към нашите услуги или към определен вид застраховка, предлагана чрез нашата страница, объртене внимание на условията при които работим. Те представляват Вашето споразумение с нас.

Моля, прочетете ги внимателно! Те са обвързващи за Вас!

Условията описват какво представлява нашата услуга, вашите права и задължения, и нашия ангажимент към Вас при предоставяне на услугата.

Важно е да знаете! 

 • Застрахователно- посредническата услуга се предоставя в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховане и правилата на застрахователните компании с които работим. Дейностите по застрахователно посредничество се извършват от лицензиран застрахователен брокер Евита М брокер ООД (Удостоверение за регистрация КЗ № 198-ЗБ/ 30.11.2009г)
 • Предоставяне на застрахователно посредничество се регулира от Комисията за финансов надзор (http://www.fsc.bg).
 • Предоставянето на застрахователно посредническа услуга се извършва в съответствие с изискванията Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. 
 • Вашите лични данни се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и нашата Политика на поверителност. Обработката и съхранението на лични данни се извършват от лицензиран администратор на лични данни Евита М брокер ООД (удостоверение за регистрация №301712/23.02.2011г).

Стъпка 2: Въпросник

Въпросникът представя съвкупност от въпроси и допустими отговори. Те които описват обстоятелства имащи значение за цената на застраховката. Попълвайки го, Вие ни предоставяте информация какъв е обекта на застраховката и рисковете, за който търсите покритие. Задължително е да отговорите на всички поставени въпроси.

Важно е да знаете!

 • Застраховането е дейност основана и на доверие. Нашата оферта зависи от фактите, които удостоверявате с попълването на въпросника. Информацията която предоставяте, ние приемаме за вярна и коректно изписана. Всички данни, които предоставяте във въпросника ще представляват част от Вашия договор за застраховка, ако той бъде сключен.
 • Информацията, която предоставяте чрез въпросника ни за застраховане е родова. Чрез нея не може да бъдете идентифициран.

Стъпка 3: Оферта

Офертата е нашето ценово предложение за покритието, което търсите. С нея ние не предоставяме каквато и да е препоръка за избор на застраховател. Редът, в който се представят компаниите, зависи само от цената на застраховката при еднократно плащане. Възможно е да добавим и допълнителни опции за сортиране, съобразени с други критерии. Ако две компании предлагат покритие при еднаква цена, то те са подредени по азбучен ред.

Важно е да знаете!

 • Нашата оферта е валидна до изтичане на срока указан над таблица.
 • Определен застраховател може да бъде изключен от нашата оферта, ако: не предлага избраната от Вас комбинация от рискове; не предлага покритие на обекти с Вашите рискови характеристики; има промяна в тарифата, която е в процес на актуализация. 
 • Въпреки, че полагаме необходимите усилия е възможно част от информацията съдържаща се в офертата да съдържа неточности. Ако Вашата поръчка за застраховка е обременена са такъв недостатък, ние ще Ви информираме за това своевременно.

Стъпка 4: Полица

Ако изберете на сключите застраховка с определена компания е необходимо да предоставите допълнителна информация. Тя е конкретна и е част от договора Ви за застраховка. Данните се отнасят до застрахованото лице, обекта на застраховката, валидността на полицата, начина и периодичността на плащане на премията.

Важно е да знаете!

 • Отговорността е Ваша, ако предоставите невярна, подвеждаща или съдържаща грешки информация.
 • Ако несъответствията в предоставените данни са случайни или неумишлени, уведомете ни за това незабавно!
 • Ако Вашата полица вече е сключена и съдържа предоставена от Вас необективна информация, то всяка промяна изисква изрично писмено уведомление до застрахователя. Промяна по вече сключена полица може да бъде извършена след одобрение на застрахователя и чрез издаване на допълнително споразумение към Вашия договор за застраховка. Уведомете ни ако това е наложително. Ние ще Ви предоставим допълнителна информация и ще Ви окажем необходимото съдействие.

Стъпка 5: Поръчка

Поръчка е изпращането на вашата заявка за застраховка към нас. Преди изпращането на поръчката ние Ви показваме обобщение всички предоставени от вас данни и условията при които ще бъде сключена Вашата полица. На тази стъпка изискваме от Вас изрично потвърждение за верността на посочените от Вас данни.

С изпращането на поръчката Вие изразявате Вашето желание за сключване на застрахователен договор и ни възлагате да сключим Вашата застраховка.

Какво се случва, след като получим вашата поръчка?

След като получим Вашата поръчка, ние ви изпращаме автоматичен отговор с който потвърждаваме нейтото получаването. За всеки клиент създаваме персонална секция на нашата страница. Тя е достъпна с потребителско име и парола. Те се съдържат в нашето писмо до Вас за потвърждение на първата получената поръчка. Чрез Вашата персонална секция вие можете да следите статуса на Вашата поръчка.

Приемането на Вашата поръчка е автоматично. Издаването на полица по приета поръчка изисква тя да бъде проверена от наш служител. Това става само е в обичайното работно време от понеделник до петък между  9,00 и 17,00 часа.

Ние проверяваме достоверността на предоставените от Вас данни. Ще се свържем в с Вас за допълнително потвърждение на Вашата поръчка или отстраняване на несъществени пропуски.

Ако Вашата поръчка съдържа коректни данни, ние я приемаме и издаваме Вашата полица. За приемането Ви уведомяваме и изрично с писмо до посочената от Вас електронна поща.

Важно е да знаете!

 • Можете да се откажете от Вашата поръчка във всеки момент до изпращането на вашата полицата. За да се откажете е необходимо да ни информирате за това с писмо до електронната ни поща.
 • Ако вече сме издали Вашата полица вашият договор за застраховка е валиден. Той може да бъде прекратен само от застрахователната компания с която е сключен. Това става с отправяне на писмено искане до застрахователя. Уведомете ни за Вашето желание за прекратяване. Ние ще Ви предоставим допълнителна информация за процедурата и ще Ви окажем необходимото съдействие. 

Цена на нашите услуги и плащане

Застрахователно- посредническата услуга, предоставяна от нас е безплатна.

Цената която следва да платите е тази, посочената във Вашата поръчка за застраховка. Тя е равна на дължимата премия по полицата.

Вие избирате предпочитания от Вас начин на плащане, от предоставените от нас възможности, при поръчката за застраховка. При разсрочено плащане на премията, избирате предпочитания начин на плащане, при заявката за плащане на всяка отделна вноска.

Некасовите плащания (например банков превод или чрез оператор на картови плащания) са свързани с такси, които зависят и се определят от обслужващата Ви банка. За повече информация следва да се обърнете към нея.

Наложеният платеж не е свръзан с допълнителни такси за вас.

Важно е да знаете!

 • Плащанията, особено некасовите, изискват технологично време от един до няколко дена в зависимост от участващите в транзакцията банки или оператори на електронни плащания.
 • Дължимото от Вас плащане по застраховка се счита за погасено в момента на постъпване на средствата по сметката на застрахователя.
 • Ние няма да приемем просрочено от Вас плащане, ако технологичното време е недостатъчно средствата да постъпят по сметката на застрахователя.
 • Ние няма да приемем плащане, ако то не съответства по размер на договореното при сключване на застраховката.

Доставка

Ние доставяме с куриер Вашата полица на посоченият от Вас адрес. Полиците се доставят в работно време от 9.00ч. до 17.00ч. всеки работен ден. Обичайният срок на доставка е един работен ден за поръчки, получени от нас до 17.00 часа и два работни дни за всички останали. Възможно е срокът на доставка да бъде по- дълъг, ако избранжедневен график на доставка от куриера. И за най- малките населени места, срокът за доставка не е повече от три работни дни.

Доставката е безплатна за Вас.  Ако откажете да получите изпратената до Вас полица, сте длъжни да погасите направените от нас разходи за куриер в размер на 5,00 лева.

Важно е да знаете!

 • Определете мястото на доставка така, че да сте на разположение да получите и подпишете Вашата полица.
 • Неполучаването на адресираната до Вас пратка приемаме за отказ от Вашата поръчка и анулираме издадената за Вас полица.