Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какво е застраховка Моето имущество?

Застраховка Моето имущество е стандартния продукт по имуществено застраховане.

Застраховката е Вашият договор със застрахователна компания. По силата на това споразумение срещу платената от Вас премия застрахователя се ангажира да Ви обезщети за всяка вреда върху застрахованото имущество, причинена от покрит по полицата риск.

Сключването на имуществена застраховка е доброволно.

То зависи единствено от Вашето желание. 

За да получите от Вашата застраховка, това което очакване е необходимо:

  • Да предоставите вярна и точна информация за вида, местоположението и състоянието на застрахованото имущество. Огледът от страна на застрахователя не е задължителен за определени покрития или размер на застрахователната сума.
  • Да отговорите коректно на всеки един въпрос поставен към Вас в предложението за застраховане
  • По време на действието на Вашата застраховка да уведомявате своевременно Вашият застраховател за всяка промяна във вида, стойността, местоположението или състоянието на застраховано имущество.
  • При щета в резултат на покрит по полицата риск да уведомите своевременно застраховащата Ви  компания. Сроковете за уведомяване са кратки- от един до три дена. Те са упоменати изрично в общите условия на Вашата полица.

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko