Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Видове имуществени застраховки

Имуществените застраховки нямат официална класификация. За удобство обаче на нашата страница условно ги разделяме на три вида:

Видове имуществени застраховки

Сред три базови продуктови групи които можете да избирате покритие на вашето имущество:

  • Застраховка на фактическата стойността на вашето имущество- Предлагането на компаниите варира според начините на неговото определяне. В общият случай сумата по полицата се договаря на база действителна или възстановителна стойност. Този тип предлагаме на Broko като застраховка „Моето имущество”.
  • Лимитирана полица с покритие на първи риск- Този тип предлагаме на Broko като застраховка „Малка полица”.
  • За банка- Имуществена застраховка на база фактическата стойност на имуществото, но с изисквания за минималния обхват на покритите рискове.

Решението, коя застраховка е за предпочитане, не е еднопосочно. То зависи от характеристиките на вашето имущество и вашите опасения по отношение на най- вероятните рискове.

Застраховка Моето имущество

Имуществената застраховка по действителна или възстановителна стойност дава по- широки възможности. При нея можете да избирате всички параметри на вашата полица, като желана застрахователна сума включително и по видове имущество, свободна комбинация от рискове, покритие на специфични опасности, застраховка на особени категории имущества (като мобилни компютри или произведения на изкуството) или покритие на обичайно изключени или застраховаеми при специални условия рискове. Този вид имуществена застраховка може най- точно да бъде адаптирана към потребности.

Какво е застраховка моето имущество?

Малка полица за къщата

Имуществените застраховки с покритие на първи риск са полици с лимит на отговорност. При тях застрахователната сума представлява максималния размер на щетата, който застрахователя ще плати. Това условие обаче е валидно само при първото застрахователно събитие. За всяко следващо приложимо е пропорционалното правило.

Имуществена полица с покритие на първи риск може да бъде сключена с лимити вариращи в широки граници между отделните застрахователи. При повечето компании застраховката се предлага с фиксирана комбинация от суми за покритие на движимо и недвижимо имущество (вижте кои компании ще включим във вашата оферта, при различни нива на застрахователната сума). Тази полица не предполага свободен избор от покрити рискове. Предлагането е само в предефинирана комбинация. 

Какво е малка имуществена полица?

Проверете цените за малка имуществена полицаПровери актуалните цени за Малка имуществена полица

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko

  • В? евгения: Здравейте. Бих искала да получа оферта за застраховка най-простия вид при кражба,влизане с взлом при имущество.Застраховка дом или как се води? От Видин съм ,но не живея в България и става дума за гарсониера заключена без живущи в момента там и едва ли ще има скоро. Апартамента се намира в 10-етажен блок на 6 етаж. Благодаря предварително
    • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.