Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какво е малка имуществена полица?

Малка полица е нашият Broko начин с който наричаме имуществените застраховки, при които застрахователната сума се определя като лимит на отговорност и не е обвързана с действителната стойност на имуществото. Избрахме общо наименование, което да описва само типа на продукта, за да избегнем разнообразието в търговски марки, използвани от застрахователните компании.

Какво е малка (имуществена) полица?

Малка полица е вид доброволна застраховка на имущество. Във формален аспект малката полица представлява писмено споразумение между вас и застрахователна компания, по силата на което застрахователят се задължава да ви компенсира финансово за претърпени щети на застрахованото имущество в резултат на покрити по договора рискове.

Какво различава малката полица от други видове имуществени застраховки?

Малката полица има три задължителни характеристики.

  • Застрахователната сума се определя с лимит на отговорност

Застрахователната сума е максимума на обещанието на застрахователя. Тъй като застрахователното отношение има обезщетителен характер (при щета не може да бъдете компенсиран с повече от действителния и измерим размер на вредата) застрахователната сума се определя с действителната стойност на имуществото.  (независимо от избрания метод за определяне на действителната стойност- пазарна цена, коригирана с овехтяване цена на придобиване, експертна оценка или други).

При малката полица застрахователната сума се определя с лимит на отговорност. Той представлява максималната сума която застрахователят ще плати за щета на вашето имущество. Лимитът на отговорност е число. Може да бъде със всяка стойност, не по- голяма от действителната  стойност на имуществото.

  • Покритието е клауза на първи риск

Свободата при избор на застрахователна сума допуска и избор на лимит, който е значително по- нисък от действителната сума на имуществото. Това е свързано с риск от подзастраваховане. Т.е. капацитета на полицата да не е достатъчен за да покрие възможната загуба на вашето имущество.

За да бъде запазен икономическия смисъл от ползването на малка полица, покритието задължително се сключва с клауза на първи риск. При нея застрахователят се ангажира да плати пълният размер на (поне първата) щета, независимо от процента на застраховане (независимо от съотношението между застрахователната сума и действителната стойност на имуществото).

  • Покритието се предлага за пакети рискове

Малката полица е ориентирана към физически лица. За бъде по- лесен и разбираем избора на покритие застрахователите групират рисковете в пакети, с различно търговско име. Обикновено малката полица се предлага с няколко стандартизирани пакета, като всеки следващ разширява обхвата на предшестващия.

Основните рискове задължително се предлагат в общ пакет. В зависимост от дизайна на продукта, към избрания пакет могат да бъдат добавяни една или повече аксесоарни клаузи.  

Вече познавате малката имущестевна полица? Проверете и цените

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko

  • В? Dobrin Donchev: Zdraveite,dali rabotite i s Alianz za imushtestveni zastrahovki.Darja da e bez samouchastie.Blagodarja!
    • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.