Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какво имущество не можете да застраховате с малка полица?

Малката имуществена полица е продукт създаден да покрива само жилищни сгради и домашно движимо имущество. Това ограничение прави продукта евтин. За сметка на това обаче покритието не може  обхване всеки материален обект, който се намира на адреса на имота.

С продуктите от групата „Моето имущество” значителна част от ограниченията на малката полица могат да бъдат избегнати.

Какво недвижимо имущество не може да бъде застраховано с малка полица?

Ограниченията на малката полица, валидни за всички застрахователи, се отнасят за две характеристики на недвижимото имущество- конструкция и вид. С лимитираната застраховка на първи риск не могат да бъдат покрити:

  • Паянтова или полумасивна конструкция

Незастраховаеми по малка полица са всички сгради с конструкция, различна от масивна.  По този продукт не мога да бъдат покрити недвижимости, които не са изградени от тухли или бетон, с покрив не изграден от керемиди, бетон или метал. Такива например са голяма част от селскостопанските постройки (оранжерии, гъбарници), дървени къщи, къщи за инструменти и други.

Каква е разликата между масивни, полумасивни и паянтови сгради?

Покритието на недвижимости с имуществена полица обикновено включва и всяка инсталация или обекти които са трайно прикрепени съм сградата. С малка полица обаче не може да бъдат застраховани определени категории специално имущество, като слънчеви колектори, сателитни антени и други. 

  • Незаконните строежи и преустройства

Извън обхвата на полицата са и всички сгради, които не отговарят на нормативните изисквания за строежите (незаконните постройки), независимо от това кога са построени и в какъв регион се намират.

Изискването за нормативна съвместимост се отнася и до последващи преустройства. Законът за устройства на териториите предполага разрешителен режим за всяка промяна в имуществото,която:

  • засяга конструкцията на сградата;
  • свързана е премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях (ако те засягат конструкцията на сградата);
  • променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях;

Ако вашето жилище е било обект на последваща промяна, различна от

  • вътрешно или външно боядисване;
  • реставрация или консервация на фасадата или
  • текущ ремонт на прилежащи инсталации,

и те не са били извършени със съответните проекти и одобрителни процедури, то не може да бъде застраховано с малка полица.

  • Общи части на сградата

Изрично изключени от покритието на малката полица са общите части от сградата. Те могат да бъдат покрити при специална договорка и условие да бъдат застраховани всички жилища на адреса.

  • Прилежащи помещения и постройки

Част от застрахователите поставят и изрични ограничение за допълнителните постройки  и/ или прилежащите помещения (гараж, таван, мазе, селскостопански и помощни постройки). Ако определена компания не предлага покритие за допълнителни постройки, които искате да застраховате, ние не я включваме в офертата си към вас.

Какво движимо имущество не може да бъде застраховано с малка полица?

Малката полица поставя ограничения и към вида на движимото имущество което може да бъде застраховано. В най- обща категоризация изключени са обекти с малък обем и висока стойност. Такива са бижута, произведения на изкуството- картини, статуи, фрески, мозайки, ръчни часовници, мобилни телефони, пари в брой.

Голяма част от застрахователите ограничават покритието и за нестационарна компютърна техника- като лаптопи, таблети. Дали вашият застраховател покрива мобилна електроника можете да проверите от бутон на нашата оферта.

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko