Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какво е имуществена застраховка в полза на банка?

Ако ползвате ипотечен кредит непременно сте опирали до задължения за застраховка на вашето имущество. Полицата е допълнително обезпечение по вашия заем. Тя гарантира на банката, че стойността на предоставената гаранция ще остане приблизително същата, независимо от изброени случайни обстоятелства. 

Какво е имуществена застраховка в полза на банка?

Имуществената застраховка в полза на банка е стандартна полица, с покритие на действителната или възстановителна стойност на жилището, използвано като обезпечение по вашия кредит. Единствената разлика е добавянето на специалното условие при евентуална щета, правото на обезщетение да бъде ползвано приоритетно от вашата банка за целите на покритие на непогасената част от заема. Формално банката кредитор следва да бъде посочена като ползващо лице по договора. Клаузата фигурира изрично в полицата.

Изисквания на банката към застраховката ни имущество

Извън изричната специална клауза, за да бъде допустима която и имуществена застраховка, като допълнение на вашата гаранция по заема, банката има две изисквания:

 • Застрахователна сума
 • Покрити рискове

Застрахователна сума

Практиката на различните финансиращи институции варира. Общо правило обаче е, избраната по полицата сума да бъде достатъчна за покритие на остатъчната сума на кредита в случай на щета.

Унифицирани и публични изисквания обаче от страна на банките няма. Причината за това е спекулативната практика полицата да бъде избирана от кредитора и плащана безусловно от клиента. Нашите наблюдения показват няколко използвани възможности. Застрахователната сума е равна на експертната оценка на имота, размера на отпуснатия кредит или стойността на остатъчната (непогасена част от заема) към началото на полицата.

Как се определя застрахователната сума по имуществена полица в полза на банка?

Нито един от тези подходи не е удачен от застрахователна гледна точна. В почти всички от тях рискувате имуществото да бъде под или надзастарховано.

Как се избира правилно застрахователна сума при полица в полза на банка?

Покрити рискове

Вторият специален аспект е във висока степен сходен при повечето банки. Обичайното покритие, което кредитора очаква да види е за пожар и природни бедствия (вкл. земетресение). Селекцията на рисковете е ограничена само до тези опасности, които могат да доведат до тотална щета. Единственото изключение е пожарът, без който е невъзможно да се сключи имуществена полица.

Бихме ви препоръчали особено предпазливо да приемате рисковете които ви предлагат в „служебния пакет” от банката. Особеностите са много, а пропуските в покритието остават за ваша сметка.

 • Извън стандартното самоучастие при повечето продукт от 2% има и компании, които покриват риска земетресение едва за трусове с магнитут над 5 по Рихтер!
 • Възможностите за тотална щета са повече от минимума на банката. От значение например е покритието на злоумишлени действия на трети лица, като умишлен пожар или експлозия. 
 • При други прилежащите помещения (мазе, таван, гараж), които са част от имуществото по нотариален акт и обезпечението на банката могат да бъдат с ограничения в покритите рискове или изрично изключени.

Преди да се съгласите с готовото предложение на банката

Не забравяйте!

Щом вие плащате премията, правото да избирате е ваше!

Офертата на банката защитава нейния интерес, а не вашия!

Събирайте информация, тормозете брокера с въпроси и когато усетите комфорт в това да имате имуществена застраховка- сключвайте договор.   
 

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko

 • В? Кръстина: Банката е направила имуществена застраховка служебно със 17 дни по рано от срока на който изтича старата полица за миналата година, която сме си направили и сме и занесли, т.е. срока на старата полица е бил от 28.07.2012 до 0:00 ч на 27.07.2013 , тя е няпрявила служебна на 10.07.2013, въпросът е има ли право и след като до днешна дата тя не е платена , валидна ли е ? Как да постъпя за да я сторнират, така ни се оскъпява с повече от 100 лв. Благодаря предварително!
  • О: Broko: Здравейте ,за съжаление банките изключително много спекулират с правото си да застраховат от ваше име и за ваша сметка ипотекираното жилище.
   Ако вие няма да плащате премията (остава за сметка на банката) не бива да ви притеснява факта, че имате две полици. Двата имуществени застрахователя отговарят солидарно до размера на действителната стойност на имуществото (или договорения лимит по полицата, ако е по- нисък).
   Ако обаче вие плащате премията, нещата седят различно. Конкретните срокове са без значение, защото определящият принцип е един. Имуществената застраховка е доброволна.
   Тя може да бъде сключена само при изрично възлагане от страна на носителя на застрахователен интерес.
   За да направи банката полица за ваша сметка обаче трябва да сте я оторизирали за това- някъде сред многото документи при сключване на договора ви за кредит вероятно се съдържа и разрешението ви банката да сключи вашата полици от ваше име и за ваша сметка. Некоректно е, но е практика при почти всички банки.
   Проверете документите си за кредит. Ако не го намирате помолете банката да ви покаже копие на вашето съгласие. Ако такова няма, спокойно можете да оспорите валидността на полицата и да откажете да я платите.
   Формално банката застраховки не сключва, защото по закон не може да се занимава с друга дейност, освен банкова. Обикновено има брокер или агент, чрез който се издават полиците. Този юридически субект задължително е вписан в договора ви за застраховка. Ако банката се затруднява да ви покаже документа за съгласие, помолете за копие на полицата за да проверите посредника.
   Задължително питайте писмено! Срещу входящ номер. Ако при отговора не предоставят копие, отправете втора жалба до Комисия за финансов надзор.
   Имущественото застраховане е доброволно. Никой няма право да ви ограничава правата ви, дадени със закон.
   Когато банката сключи договор за застраховка на чуждо имущество, без изричното съгласие на собственика тя отговоря за плащането на премията (чл. 201, ап. 1 от Кодекса за застраховане).
   Ако вие, като собственик, не сте дали изричното си съгласие вашето имущество да бъде застраховано, сключената полица е недействителна (чл. 201, ап. 2).
 • В? Снежана Байкушева: Уважаеми Господа,Моля Ви, за отговор на следния въпрос:Защо банката завишава сумата върху която трябва да се направи застрахователната полица,като случаят е следния:Ипотечен кредит за 11000.00 евро,от тях остават да се изплатят още 6840.00 евро,а банката пуска писмо в което ни посочва сумата 9579.00 евро за изчисляване на полицата.В очакване на Вашият отговор оставамС уважение,Снежана Байкушева
  • О: Broko: Здравейте г-жо Байкушева, банките не са застрахователи. Не очаквайте от тях на разбират от застраховане. В повечето случай получавате полица от тях в пакет с кредитната услуга, само защото така им е по-…. лесно.
   Хубавото е, че имате какво да направите.
   Имуществената застраховка е доброволна. Не може да бъде сключена без вашето изрично съгласие, ако вие плащате премията. Най- вероятно сте подписала такова заедно с многото други документи за кредита. Ако няма разписана процедура в банката информирайте ги в свободен текст, че желаете сама да сключвате имуществената си полица. Ако не от сега, но поне от догодина ще имате свободата да си избирате сама застраховател. Със сигурност ще ви предложим поне една по- изгодна оферта.
   Интересът на банката е до размера на непогасената част от кредита. Нито стотинка повече! Достатъчно им е застрахователната сума да е по- висока от това число. И полицата да е уговорена в полза на банката.
   Дали обаче вашия застрахователен интерес ще бъде защитен при размера на остатъчната сума на кредита, зависи от действителната стойност на жилището и условията на полицата. Пратете искане до банката с което да се откажете от сключването имуществена застраховка чрез тях (истината е, че дори посредник не е самата банка, а брокер, който тя си е избрала). А като дойде време за подновяване ни се обадете. Ще разгледаме заедно офертите на застрахователите. Във всички случаи едно допълнително мнение не е излишно.
 • В? Tasheva: При застраховка имущество в полза на банка и настъпило застрахователно събитие, как се възстановява повреденото имущество ,когато парите са получени от банката?
  • О: Broko: Когато полицата е сключена в полза на трето лице, то е първото с право да получи обезщетението. С разрешение на банката обаче можете да ги получите и вие. Достатъчно е писмено този факт да се сподели със застрахователя.
   Факт е, че при частичните щети полицата не сработва във ваш интерес. Банката ще получи обезщетението. В най- добрия случай това ще намали главницата ви по заема. Но едва ли ще ви отложи текущото плащане на вноски по кредита, в период в който ще имате допълнителния разход за ремонт на жилището. Въпрос на политика на банката е между другото какво да правят. И на споразумението с вас разбира се. Няма разписани правила в нормативната уредба.
 • В? меги ташева: Реших аз да направя имуществената застраховка в полза на банката по ипотечен кредит, в избрана от мен компания и по всички поставени условия от банката.Оказа се :1. Компанията е същата ,в която и банката ще сключи застраховката ,но при мен премията е по-ниска с 20 лв. 2.Ако аз сключа застраховката, а не банката, ще трябва да платя 50 лв. за администриране .Очаквам вашия коментар и становище по изложеното.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Анна: Здравейте, имам ипотечен кредит за покупка на апартамент и застраховка на имота в полза на банката и за сметка на банката! В следствие на обилен снеговалеж, топене и ниски температури пропадна мазилката на целия таван заедно с полилей и ел инсталацията в една от стаите, над които има открита тераса(т.е. над цялата стая се намира тераса). Въпросът ми е застраховката, в общия случай, покрива ли такива щети, тъй като не е тотална! При това положение какво ще се случи, ако приемат щетата? Ще възстановят сума по ремонта или ще приспаднат някаква част по кредита?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Ели Иванова: Кандидатстваме за ипотечен кредит . Правим застраховка. Поради открита тежест на собственика ипотечния кредит все още не се отпуска ,а застраховката е активна ? Ако случайно тази тежест не се предотврати и банката не отпусне средства за ипотека какво следва? Имаме ли преднина ,полза пред банката ,че е дала съгласието си за застраховка на апартамент на който реално все още ключовете не са взети ?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.