Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какво са допълнителни застраховки?

Допълнителни застраховки наричаме съвкупността на тези покрития които могат да бъдат добавени към вашата автомобилна полица. Общото при всички тях е, че са:

  • Свързани с рисковете от ползване на превозно средство.
  • Евтини. Част от тях дори толкова, че не се предлагат като самостоятелна полица.

За да прецени дали конкретен продукт би добавил стойност към водещата застраховка, клиентът трябва да разполага с достатъчно предварителна информация- за особеностите на покритието, включените рискове, начините за определяне на премията, възможностите за вариации в цената и т.н. Ние избягваме изкуственото ограничение в избора на нашите клиенти, като за всички продукти, свързани с рисковете на автомобила, събираме в една отделна категория предложенята на застрахователите.

Допълнителни застраховки

Тях предлагаме като опция, допълнителна възможност при избора на гражданска отговорност или каско.

Видовете допълнителни застраховки и техните условия, които предлага вашият застраховател, можете на проверите от бутон на реда на компанията в нашата оферта.

Видове допълнителни застраховки

Според начина на предлагане, допълнителните застраховки могат да бъдат разделени на два вида

  • Каузи- Това допълнителни покрития, които не се предлагат като самостоятелна полица. Предлагат застрахователна защита за малко на брой и често обвързани помежду си рискове. Такива са например злополука на местата, пътна помощ и други. 
  • Самостоятелни застраховки- Друга част от рисковете, свързани с автомобила се предлагат и като самостоятелни полици. Твърде често обаче, поради ниската им цена, е икономически нерентабилно да се продават самостоятелно.

В зависимост от начинът по който добавеното покритие е регламентирано в нормативната уредба, допълнителните застраховки биват доброволни и задължителни. Законодателят е предвидил задължение за застраховане само за превозни средства с които се извършва обществен превоз на пътници.

Характерът на покритите рискове, разделя допълнителните застраховки в две широки групи.

  • Злополука

Допълнителните покрития то тази група са насочени към ползвателите на превозни средства и други участници в движението. Предложенията на застрахователите варират от добавъчни клаузи с покритие на рисковете смърт и трайна неработоспособност в резултат на злополука, до самостоятелни допълващи застраховки с обхват и на временна нетрудоспособност, разходи за медикаменти, медицински услуги и други.

  • Техническо съдействие

Втората група допълнителните покрития са насочени към превозното средство. Покритието по добавените условия опира до техническо съдействие- автоасистанс при техническа повреда и/ или ПТП.

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko

  • В? Димитър Иванов: Таксиметров шофьор съм и имам допълнителна застраховка на местата. Въпросът ми е, ако пострадам при ПТП имам ли право на обезщетение. Благодаря предварително!
    • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.