Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Как да сравните предложенията за застраховка гражданска отговорност?

Вашата Гражданска отговорност е задължение, но и инвестиция във Вашето спокойствие.

Рентабилността на всяко вложение изисква и добра преценка на разходите.

BROKO Ви съветва:

Не сравнявайте само премията, обърнете внимание на общата стойност на застраховката!

Премията е само пряката мярка за вашия разход. Тя формира значителна част от стойността на полица и единствената величина, която обичайно фигурира в търговските оферти. Премията е единствената част от Вашия разход за гражданска отговорност, който не може да бъде управляван от Вас. Тя се определя от застрахователя.  

От Вас зависят всички останали елементи на стойността на застраховката.

Отчетете пропуснатите ползи. Те са част от предстоящите Ви разходи!

С избора на конкретен застраховател Вие изоставяте други конкурентни оферти. При всички компании застраховка гражданска отговорност носи  преференции по други продукти като каско, имуществена застраховка, задължителна застраховка злополука и т.н.

Наред с това покритието по полицата може да бъде разширено с допълнителни клаузи, покриващи съпътстващи рискове извън обхвата на отговорността ви към трети лица като автомобилист. Такива за доброволната застраховка злополука на местата (мястото на водача не е покрито по договора Ви за гражданска отговорност) или автоасистънс (при който можете да ползвате безплатна пътна помощ при застрахователно събитие).

Вашето време също струва пари! За нас то е скъпо!

Застраховка гражданска отговорност е непрекъснат ангажимент, свързан с притежанието на моторно преводно средство. Всяка година, в периода за подновяване, за всяка оферта се налага за пореден път за отговаряте на редица въпроси, описващи вашият рисков профил и характеристиките на вашето превозно средство. А ако искате да проверите повече от едно търговско предложение или просто набирате авансова информация отделеното от Вас време се мултиплицира.

Ние ценим отделеното от Вас време за една наша оферта! За оценка на Вашия риск ние няма да зададем повторно въпроси, на които сте ни предоставили отговор!

Всяко наше предложение към Вас съдържа връзка от бутон Запази офертата. Добавете я към предпочитаните от Вас. При всяко следващо посещение ние визуализираме актуалната към момента цена на застрахователите за покритие на Вашия риск.

Ние уважаваме положените от Вас усилия за поръчка на полица през интернет! Ето защо съхраняване предоставените от Вас данни във вашата персонална секция на нашата страница. При подновяване или застраховка на друг автомобил можете да ползвате автоматично всяка информация за Вас, която ни е станала известна във връзка със сключването на Вашата полица.

Ние знаем, че периода за подновяване за Вас, не винаги е най- удобното време спрямо Вашите ангажименти! За да улесним Вашите застрахователни задължения ние Ви предоставяме възможност да споделите с нас важните за Вас срокове! Ние ще ви напомним  когато те изтичат.

Как се избира гражданска отговорност?

Вече знаете как! Сравнявайте предложенията на застрахователите.

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko