Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какви други рискове можете да добавите към вашата застраховка?

Към вашата полица по гражданска отговорност могат да бъдат добавени един или повече допълнителни рискове. Изборът за условията (да бъде ли включен, с какви лимити и при какъв обхват) е доброволен и е извън обхвата на задължителната застраховка.

Допълнителните рискове покриваме с отделни, аксесоарни  застраховки, които могат да бъдат включени към Вашата гражданска отговорност. Те са съпътстваща възможност за протекция срещу опасности, съпровождащи управлението на автомобила или за защита на вас като участник в движението.  

В повечето случай допълнителните застраховки не се предлагат самостоятелно, а само в комбинация с основна полица (като райдер към основното покритие). Причините за това са различни. Основната след тях е, че са прекалено евтини, за да бъде рентабилно предлагането им като отделен продукт.

Всички компании предлагат едно или повече допълнителни, доброволни покрития към полицата по гражданска отговорност. Допълнителните застраховки се сключват за срок равен на срока на основната. Твърде често включването на аксесоарни рискове е допустимо само при годишни договори. При част от компаниите премията за допълнителните рискове е платима еднократно при сключване, независимо от начина на плащане на основната застраховка, при други е допустимо тя да бъде разсрочвана.

За всички компании към Вашата полица Гражданска отговорност можете са сключите следните допълнителни покрития:

Злополука на местата в МПС

Злополука на местата предлагат всички компании на пазара. Застраховката покрива рисковете смърт и трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука. За разлика от индивидуалната покритие „Злополука”, застрахованите лица не се персонифицират. Застраховката покрива вреди на всяко лице, което е в превозното средство към момента на събитието. Важно предимство на това разширение на покритието е, че предоставя възможност за протекция на водача, вредите на който са извън обхвата на задължителната гражданска отговорност. 

По отношение на териториалния обхват на покритието практиката на отделните компании е различна. При всички покритието е за територията на страната.  Възможно е  обаче разширение за чужбина бъде предоставено като бонус или срещу допълнителна премия.

Застрахователната сума се договаря в лимит за място и/или общо за преводното средство.  Обичайната застрахователна сума, без необходимост от специално одобрение на застрахователя е между 1 000 и 20 000лв на място. Задължително се застраховат се всички места по талон. Премията варира между 1лв. и 2лв на 1000 застрахователна сума.

Задължителна застраховка Злополука на пътниците

Застраховката е задължителна за всички превозни средства извършващи обществен превоз на пътници. „Злополука на пътниците”може да бъде сключена като самостоятелна полица. Част от компаниите обаче предлагат определени ценови преференция ако двете задължителни застраховки бъдат договорени съвместно.

Покрити рискове са смърт и трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука. Законодателят е наложил изискване от минимална застрахователна сума от 20 000лв. на застраховано лице. По условията на покритието застраховани за всички лица които се намират в превозното средство или в непосредствена близост преди качване или слизане на определени за тази цел места.  Не са застраховани лица водачът на превозното средство и обслужващия персонал.  

Част от компаниите предлагат и

Автоасистънс (техническа помощ)

Част от застрахователите по гражданска отговорност предлагат техническа помощ като опция за разширение на покритието. По условията на тази допълнителна застраховка асистънс компания се ангажира да предостави техническо съдействие за отстраняване на причинена повреда довела до обездвижване на превозното средство или транспортирането му до най близкото населено място,  сервиз или охраняем паркинг. Обикновено покрити рискове са обездвижване на МПС в резултат на ПТП, пожар, експлозия, мълния, злоумишлени действия на трети лица или други.

При повечето компании застраховката се предлага само за леки, лекотоварни автомобили (до 3,5т.) и микробуси (до 8+1 места).

Застраховката е с покритие само за територията на страната. При някой застрахователи покритие на тези рискове за чужбина може да бъде сключено допълнителна клауза. 

Допълнителните застраховки, които предлагаме за избраният от вас застраховател можете да проверите от бутон на реда на съответната компания.

Детайлна информация за видовете и особеностите на допълнителните застраховки, които предлагаме можете да намерите в нашата секция за допълнителни застраховки.

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko