Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какви специални условия можете да ползвате по вашата полица?

Правилата за определяне на премията за покритието на вашата полица се описват с тарифата на застрахователя. Тя е публична и актуалните ценови таблици на компаниите се публикуват на страницата на КФН.

Предоставянето на отстъпки, бонуси или други материални или финансови преференции, извън допустимите по тарифа и нормите за предлагане на задължителната застраховка, е категорично забранено.

При спазване на правилата, обаче, е възможно да получите повече от вашата полица. Тези възможности наричаме специални условия.

Какви специални условия можете да ползвате вашата полица?

По условията на кодекса за застраховане, полицата по гражданска отговорност покрива вашия риск за всички страни, членки на Европейското икономическо пространство. Законодателят е допуснал възможността компанията по своя преценка (дали и при какви условия) да може да разшири териториалния обхват за всички страни, участващи в споразумението Зелена карта.

Част от компаниите, използват тази опция и предлагат при определени условия безплатно разширение на покритието за всички страни членки на МЗСК.

  • Безплатна зелена карта за срока на полицата по цени за България

Ако предложението на компанията се отнася за целия период на полицата, разликата в цената отчитаме с въпросите които задаваме преди офертата и преференцията е отразена в нашето предложение.

ВАЖНО!

Не пропускайте да отбележите вашите текущи застрахователи по каско и гражданска отговорност. За част от  компаниите това има значение за цената.

Как ви показваме това специално условие?

Използваме този символ, за да ви покажем че даден застраховател предлага при специални условия безплатна зелена карта за целия срок на вашата полица. Повече информация при какви условия се предоставя това специално условие, можете да проверите от бутон в нашата оферта.

  • Безплатна зелена карта за част от срока на полицата, при сключена полица с остъпка за управление само на територията на страната

Ако компанията предоставя, като специално условие, безплатно покритие за страните извън ЕИП за кратки периоди в рамките на валидността на полицата, показваме тази информация само в нашата оферта към вас.

Как ви показваме това специално условие?

Използваме този символ, за да ви покажем че даден застраховател предлага при специални условия безплатна зелена карта веднъж или няколкократно за срока на полицата. Повече информация при какви условия се предоставя това специално условие, можете да проверите от бутон  в нашата оферта.
 

Търсите гражданска отговорност със специално условие? Ние имаме поне три предложения!

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko