Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какво е длъжен да направи брокера, преди сключването на вашата полица?

Застраховането е бизнес на правила и доверие. Правилата за извършване на посредническа дейност по гражданска отговорност са задължителни и еднакви за всички участници. Те са регламентирани в Кодекса за застраховане, съвкупност от подзаконови нормативни актове (наредби, указания и заповеди на КФН), указания и тарифи на компаниите.

С предложението да сключи полица, вашия брокер не бива да пропуска!

Да се представи!

Качеството на вашата гражданска отговорност зависи от условията на компанията и професионалната компетентност на брокера, който съдейства за нейното сключване. Не бихте могли да имате вярна прецените ако нямате информация кой и на какво основание ви предлага оферта.

Задължително проверете:

  • Името на брокера по търговска регистрация.

Отговорността за полицата, която получавате е на юридическото лице вписано в договора за застраховка като посредник, а не на представителя който фактически виждате.

Брокерите поддържат задължителна застраховка професионална отговорност. Тя е вашата допълнителна гаранция за услугата която получавате.

Как правим това на Broko?

Кои сме и как може да ни проверите го има на в долната част на всяка наша страница.

Ако поръчвате през интернет

Ако проверявате цените за гражданска отговорност през интернет е твърде вероятно страницата и/или търговската марка да са различни от името на юридическото лице, което сключва вашата полица.

  • Чия собственост е домейна

Освен публикуваната информацията, кой е брокера, задължително проверете кой и на какво основание стои зад този домейн. (може от тук- в полето пишете името на страницата).

Домейнът е уеб варианта на адрес на офиса. Регистрант е собственика домейна. Той има пълен контрол върху всичко които се качва като информация на домейна. Ако не е брокера, който се афишира на страницата, рискувате информацията, която споделяте да бъде достъпна за лица които не познавате, няма начин да идентифицирате и са извън застрахователното отношение. Няма пречка личните ви данни да бъдат препредавани между различни брокери или други лица без ваше съгласие и без да има начин да проследите кой следва да носи отговорност.

С кои компании работи

Първото условие за да бъде персонализирана офертата към вас, е тя да включва предложение и от предпочитаната от вас компания. Въпросът къде е най- евтината гражданска отговорност няма обективен отговор ако не включва цена за вашия застраховател. Това съображение ви гарантира, че предложението към вас няма да съдържа само застрахователи с „мотивиращи” комисионни.

Да предостави минималната необходима информация за продукта

Гражданската отговорност се предлага при унифицирани условия по отношение на лимитите на отговорност и покритите рискове. Въпреки това вие не трябва да познавате продукта. Предоставянето на тази информация е задължение на вашия брокер!

Как правим това на Broko?

За всеки продукт, предлаган онлайн, поддържаме информационна секция за общите детайли на застраховката. И тъй като застраховката не е само сключване. Всички казуси, които срещаме или ни питате, публикуваме на „Питай Broko”.

Да ви информира за условията при които сключвате вашия договор

Общата информация е недостатъчна за конкретните условия при които сключвате вашата гражданска отговорност. Цената на вашата полица не е само числото което виждате в бланката.

Част от компаниите предлагат ограничени преференции свързани с безплатно разширение на покритието за страни извън ЕИП. Други събират допълнителна административна такса за издаване на сертификат зелена карта (разход за вас, които не се вписва в полицата). При трети престоят зад граница е поставен под условие за доплащане на предоставена отстъпка за управление на превозното средство само на територията на страната.

Определянето на премията е сложен процес. Той е зависим съвкупност от различни обстоятелства. Всяка компания определя кои от тях и по какъв начин променят цената на полицата. Ако премията по вашата застраховка не е съобразена с изискванията на застрахователя е възможно при събитие да платите „наказателна” премия.

Пример: Застраховател допуска завишение на премията, ако превозното средство се управлява от чужденци. Ако не сте информиран предварително за това изискване за да съобразите избора, при събитие, ако МПС то се управлява от чужденец дължите разликата до понякога в пъти по- висока премия.

Как правим това на Broko?

  • Въпросникът ни за оферта отчита всички особености по тарифите на компаниите, които е възможно при определени обстоятелства да променят „наказателно” цената на застраховката.
  • Преференциите показваме графично в офертата ни за покритие. Допълнителна информация за всяка от тях е достъпна през бутон на реда на компанията.
  • При поръчка на полица и за всички сключени полици предоставяме непрекъснат достъп до условията (декларирани от вас обстоятелства и ползвани отстъпки) на персоналния профил на всеки наш клиент.

Успяваме ли да ви впечатлим? Къде ще подновите гражданската тази година?;)

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko