Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какво покрива застраховка гражданска отговорност?

Обект на застраховката е Вашата отговорност към трети лица за вреди свързани с притежаването и използването на моторно превозно средство.

Покрити рискове по застраховка гражданска отговорност

 • Как се определят покритите рискове.

За разлика от други автомобилни застраховки, при които застрахователят изброява при кои ситуации ще обезщети пострадалото лице, гражданската отговорност се сключва с покритие на база всички рискове. Това означава, че застрахователят е отговорен за всяка причинена с превозното средство вреда, която не е посочена като изрично изключение.

За какво не сте застрахован по гражданска отговорност?

Определението на покритието по задължителната застраховка има две измерения:

 • При кои ситуации възниква ангажимент на застрахователа (кои са покрити рискове)
 • Към кого може да възникне задължението на застрахователя за компенсация на вредите (кое е трето лице)

Какво означава покритие на всички рискове?

Покритието по Вашата полица е за всички причини, които не са изрично изключени и могат да доведат до:

 • неимуществените и имуществените вреди в резултат на телесно увреждане или смърт
 • вреди, на чуждо имущество;
 • пропуснатите ползи, представляващи пряк и непосредствен резултат от увреждането и
 • разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция по тези вреди, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице.

Кой има право на обезщетение за претърпени вреди в резултат на покрити по гражданска отговорност рискове?  

Застраховка гражданска отговорност покрива отговорността на водача към всяко увредено трето лице. Това е всеки субект, различен от водача на превозното средство. Или казано с други думи-  всеки, извън отговорния за причинените вреди . Покритието по полицата не може да бъде ограничено дори ако третото лице знае или е длъжно да знае, че водачът на моторното превозно средство е бил в пияно състояние или под въздействието на друго упойващо вещество по време на пътнотранспортното произшествие.

Кой е застрахован и кой е длъжен за сключи застраховката?

Застраховката покрива вашата отговорност към трети лица, независимо от това доколко превозното средство отговоря на изискванията за движение по пътищата или се управлява от неупълномощен или неправоспособен водач.

В определени случай обаче, в които вие не сте изпълнили задълженията си на собственик или водач на превозно средство, законодателят е предвидил право на регрес към Вас. В такаса ситуация, застрахователят ще плати на увреденото лице, но може да поиска да му възстановите платените от него суми по предявени претенции. Такива са случайти при които:

 • умишлено сте причинили вредата;
 • щетата е в резултат на ПТП и сте управлявали превозното средство след употреба на алкохол и концентрация му в кръвта над допустимата от закона норма;
 • щетата е в резултат на ПТП и сте управлявали превозното средство под въздействие на наркотици или други упойващи вещества;
 • при ПТП откажете да се подложите или виновно отклоните проверка за алкохол, наркотици или техни аналози;
 • ако управлявате неизправно или повредено моторно преводно средство и в резултат на това възникне пътно транспортно произшествие
 • управляване превозното средство без свидетелство за правоспособност.

Вече познавате особеностите на задължителната застраховка? Проверете и ценитеПровери актуалните цени за гражданска отговорност

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko

 • В? Ваня Илиева Раднева: По застраховка "Гражданска отговорност на МПС", застраховани ли са пътуващите в МПС -то включително и роднини на водача /съпруг(а), деца, майка, баща и т.н./, т.е може ли да се приеме, че те влизат в категорията "трети лица" и съответно при събитие да се търси обезщетение от застрахователя.
  • О: Broko: Да, трето лице е всяко лице, различно от лицето, което отговаря за причинената вреда (чл. 257, ал. 3 от Кодекса за застраховане). Единственият незастрахован по гражданска отговорност е водача на превозното средство.
   Нормативният акт не поставя допълнителни изисквания за наличие на родствена връзка или местоположение по време на събитието.
 • В? Стефка: Пострадах като пътник при катастрофа и получих средна телесна повреда ,водача на МПС-то има застраховка гражданска отговорност,Имам ли право на обещетениe?
  • О: Broko: Здравейте, имате право. Застраховани по гражданска отговорност са всички лица, без водачът причинил ПТП-то, независимо от това в кое МПС или извън него се намират. Съберете документите то лечението (епикризи, болнични, касови бележки за лекарства, решение на ТЕЛК) и предявявайте.
 • В? мирослав: покрива ли застраховка гражданска отговорност щета ако при маневра неумишленно съм повредил оградата на съседа
  • О: Broko: Да, покрива. За да може да предяви претенция обаче, на собственикът на оградата му трябва протокол от Пътна полиция. Ако вашата кола е в движение, според Закона за движение по пътищата, пътна полиция не е длъжна да дойде. Практиката обаче показва, че идват. Все пак това е единствения инструмент чрез който собственика на оградата може да предяви претенция. Обадете се на КАТ и с протокола- при застрахователя.
 • В? Rumen: Имам гражданска отговорност и другият водач има такава. При движението ми след него хвръкна камачка и ми счупи предното стъкло. Как и по какъв начин мога да си потърся правата - в смисъл да ми се плати стъклото.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Виктория: Удариха ми колата странично отзад, бях паркирала пред входа вкъщи и видях щетите след инцидента. Това покрива ли се от застраховката и какво трябва да направя аз, ако е така.
  • О: Broko: Ако познавате виновния и сте съгласни по отношение на обстоятелствата и той има валидна гражданска отговорност , попълвате двустранен констативен протокол и искате с него обезщетение от застрахователя на виновния.
   Ако виновният го няма, но имате номера (още по- добре е и ако имате свидетели), викате Пътна полиция. Съставят протокол и след като установят, че предполагаемият от вас виновен е причинил ПТП-то претендирате към застрахователя му по гражданска отговорност.
   Ако нищо от горното не е възможно и нямате каско щетата остава за ваша сметка. Ако имате каско, процедирате по същия начин, но предявявате претенция към вашия застраховател по каско.Дори и в този случай направете възможното да бъде съставен протокол за ПТП-то. Така вашият каско застраховател ще възстанови платеното към вас от застрахователя по гражданска отговорност на виновния, а претенцията няма да тези на застрахователната ви история по каско.
 • В? iliq iliev: Наскоро поради заледен учатък от пътя колата се поднесе и се преобърна,цялата дясна част на колата е пострадала.Покрива ли щетите гражданска отговорност и ако покрива какво трябва да направя?
  • О: Broko: Не. Щета по вашия автомобил не е покрита от вашата гражданска отговорност (независимо от причината за нея ). В конкретният случай единственият начин да получите обезщетение е ако имате застраховка каско или ако нямате каско можете да предявите претенция по съдебен път към общината или друга институция, отговаряща за поддържането на пътя.
 • В? yliya: prednoto staklo se s4upi grajdanskata otgovornost mojeli da vastanovi stakoto
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Мария Василева: Имам гражданска отговорност и другият водач има такава. При изприварване на камион се пука гумата му и парче от гумата ми счупи предното стъкло. Как и по какъв начин мога да си потърся правата - в смисъл да ми се плати стъклото.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Петър Гутев: При движение се самозапали преден десен фар Задтраховка "Гражданска отговорност" покрива ли щетата? С уважение
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Михаил Славов: Имат ли право на регрес към собственик на МПС с валидна ГО причинил ПТП но не като водач а като пътник
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Рамадан: При градушка при която имам напукано предно стъкло.Застраховка "Гражданска отговорност" покрива ли щетата? Благодаря
  • О: Broko: Гражданската отговорност не покрива щетите по вашата кола, причинени от природни бедствия. Ако имате валидна полица, обезщетение за този риск може да се получи от застраховка каско.
 • В? tinto80: : При градушка при която имам напукано предно стъкло.Застраховка "Гражданска отговорност" покрива ли щетата? Благодаря
  • О: Broko: Гражданската отговорност не покрива щетите по вашата кола, причинени от природни бедствия. Ако имате валидна полица, обезщетение за този риск може да се получи от застраховка каско.
 • В? m_0_n_a: При градушка, при която имам напукано предно стъкло и поражения по боята , застаховка "Гражданеска отговорност" покрива ли щетата?
  • О: Broko: Гражданската отговорност не покрива щетите по вашата кола, причинени от природни бедствия. Ако имате валидна полица, обезщетение за този риск може да се получи от застраховка каско.
 • В? людмил Иванов: При градушка за счупено задно стъкло имам ли право на обещетение.
  • О: Broko: Гражданската отговорност не покрива щетите по вашата кола, причинени от природни бедствия. Ако имате валидна полица, обезщетение за този риск може да се получи от застраховка каско.
 • В? Евелина Руменова Тинкова: Покрива ли щета ако нарушителя съм аз а на другия водач нищо няма по автомобила?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Стоянов: Имам валидна ГО.Съдът е присъдил ГО да покрие всички нематериални и материални щети.Гражданският ищец има претенции към мен да покрия разходите за адвокадски хонорари ,направени по гражданския иск.По какъв начин мога да разбера какво е покрила Гражданската отговорност?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Гергана: Към кого следва да се предяви претенцията в случай, че водачът на автомобила, причинил вредата не е собственик, а ползвател на МПС-то. Към прекия извършител или към собственика на автомобила ?
  • О: Broko: Няма никакво значение кой управлява колата по време на събитието. Предявявате претенция към застрахователя по гражданска отговорност на МПС-то на извършителя.
   Разбира се, за целта трябва да имате съставен протокол да събитието (двустранен констативен или от пътна полиция). Без документ можете да търсите правата си по съдебен ред от прекия извършител. Излишно сложно и скъпо е. Нали точно за да се спестят тези разходи гражданската отговорност е задължителна.
 • В? Димка Петрова: пострадах при птп не по моя вина водачът на другото превозно средство не спря на знака стоп блъсна ме и пострадахме аз и детето ми-средна телесна повреда,но моето МПС нямаше застраховка гразжданска отговорност,това ще ми попречи ли да си получа обезщетението
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Румен: в гражданстака отговорност влиза ли откраднат автомобил ?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? драгомира: при ПТП с животни без вина на водача на автомобила - застраховката покрива ли щетите по автомобила
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? маринела: Здравейте. Когато съм на работа си паркирвам колата в една улица и за втори път си намирам счупено лявото огледало? Покрива ли нещо гражданската отговорност.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? maia ivanova: ba6ta mi po4ina pri ptp v smartnia mu akt pi6e 4e e polu4il infarkt na volana kolata mu sa be6e obarnala v dere dali zastrahovatelia dalji niakakvo obe6tetenie
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Самет: При маневра на заден ход , не забелязах паркираното МПС и блъснах леко калника на другото мпс. Извиках ме пътна полиция, признах си вината, че е мое.Попълнихме двустранен протокол, снимки и т.н. Имам валидна ГО. Уведомихме застраховатея. Въпроса ми е дали Застрховката Гражданска отговорност ще покрие щетата на потърпевшия и дали могат да предявят иск да възстановя или да платя разноските по ремонта на МПС на потърпевшия.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Deniz Sabri: При инцидент с животно на пътя, ако го заведа на ветеринар, застраховката ми покрива ли разходите ?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? иван: Спука ми се предното стъкло на колата. В кои случаи застраховката покрива щетата?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Alek: padnaha nqkolko kupcheta led dokato kolata mi beshe parkirana do edin blok i nanese dosta shteti ..pokriva li neshto zastrahovkata ?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Пецата: Здравейте,ударих автомобил отзад поради неспазване на дистанция,той беше спрял.Попълнихме двъстранния протокол описахме всичко в него кат не викахме ударът беше лек обадихме се на 112.При това положение необходимо ли е да ходя аз до моя застраговател и имам ли право аз като виновен на някакво обезщетение за щетите по моя автомобил.Благодаря
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Димитър Маникатов: Въпроса ми е като на Мая Иванова: при смърт на волана (инфаркт/инсулт)и тотална щета на автомобила може ли да се търси някакво обещетение от застрахователя.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Мария Димитрова: Въпросът ми е следният : При спиране на светофар , водачът зад мен ми нанесе сериозен удар .Колата ми няма автокаско. Беше направен протокол от КАТ за ПТП. Отправих иск към застрахователя , щетите бяха описани , но се наложи и вторичен оглед , тъй като се оказаха много повече. Сервизът в който съм оставила колата си ми представи документ за разходите по ремонта , който възлиза на цифрата от 3000лв.Вече два месеца очаквам отговор от застрахователя и държа колата си в сервиза , тъй като в това състояние не мога да я използвам. Какви са правата ми в случая и ако сумата която одобрят е значително по-малка , как мога да потърся правата си ? Благодаря Ви предварително.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Гълъбов: Здравейте. Въпросът ми е , Длъжен ли съм да търся обезщетение по гражданска отговорност, или мога да търся директно от причинителя . При маневри Тир уврежда инфраструктора на склад. повредата е отремонтирана. въпроса ми е цената на ремонта трябва ли да предявявам към застрахователя по гражданска или мога да предявя към собственика на автомобила ?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Джеми: Паркираната ми кола са я ударили ,ГО покрива ли щетите и какво трябва да направя?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? светла: Ударих врата на кола,която бе паркирана пред блока.ГО покрива ли това?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? pepanikolowa: саборих велосипедист с колата по невнимание не го видях счупи си крака ще плати ли гражданската застраховка щетите ако ме съди пострадалия и гаранционния фонд ще иска ли да му върна парите
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Нели Лазарова: Моят въпрос съвпада с въпроса на Мария Василева. Моля, качете отговорите си, за да бъдат достъпни за такива като мен. Ако обичате, препратете ми този отговор.
  • О: Broko: Имате право на обезщетение от гражданската отговорност на камиона. Би трябвало да дойде пътна полиция и да ви състави протокол за събитието. С този документ предявявате претенция съм застрахователя на камиона. Това е. Ако нищо не сте направил на мястото на събитието, в последствие няма как да ви бъде издаден документ на събитието. Без него, няма правното задължение на застрахователя на камиона да ви плати.
 • В? Тамара Божинова: Блъснат човек от лека кола, има документ за преглед в болница,но без медицинско, няма травми освен охлузвания и болки.Има ли право на обещетение? Каква е процедурата след като вземе протокола от КАТ,къде да отиде и какво следва да направи?Моля отговорете на посочения емайл
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Иво Белчев: Бях избутан от пътя от друга кола но нямам доказателства. Претърпях тежка катастрофа . Имам ли право на обезщетение?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? сашка миткожа: имам ли право на обещетение от застраховка гражданска отгожорност при спукване на предно стъкло по време на движение
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Антон Воденичаров: До моята кола запалиха друга и изгоря и моето МПС гражданска отговорност покрива ли щетата ми.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Vergil Dimitrov: Удариха ми колата странично отзад, бях паркирала пред входа вкъщи и видях щетите след инцидента. Това покрива ли се от застраховката и какво трябва да направя аз, ако е така.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Мариян: При маневра на заден ход ударих паркиран лек автомобил.Имам валидна застраховка "Гражданска отговорност".Съставен е двустранен протокол.Оценката на застрахователя за щетата е 300лв.От сервиза където ще ремонтират колата искат 500лв и собственика на автомобола искат да заплатя разликата.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Благой: Здравейте искам да попитам дали ако някой ми е нанесъл удари по колата дали ще ми покрият това
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? kremena: съпругът ми почина при катастофа сам се удари в дърво със 140 кмм скорост няма сперачен път ще му се признае ли эастраховка моля эа отговор
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Митко: Колата ми беше на паркинг и беше ударена , щетите са счупен мигач и свит калник , гражданската отговорност ще ми покрие ли щетите..
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Лиляна Добрева: Нямаме каско,само гражданска.Колата на сина ми била паркирана на паркинг в студентски град с паднал акумулатор...На другия ден отивайки да си я прибере я намерил потрошена:(От полицията му казали,че нищо не могат да направят,освен да подаде жалба срещу неизвестен извършител.?!Наистина ли нищо не може да се направи при положение,че колата е била и преместена би трябвало да има отпечатъци?Чакам вашия отговор!
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Здравка Енева: гражданска застраховка покрива ли счупено предно стъкло и смачкан таван ,преден капак от свлякъл се сняг от третият етаж на къща
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Лилия Стефанова Иванова: Здравейте,днес на обяд бях паркирала автомобила си на паркинга на магазин Lidl в Перник,след като излязох от магазина видях,че ми е ударен ляв заден калник, не съм видяла извършителя и нямам рег.му номер,искам да ви попитам при такъв случай гражданската отговорност ще ми изплати ли обещетение ?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Лилия Стефанова Иванова: Здравейте,днес на обяд бях паркирала автомобила си на паркинга на магазин Lidl в Перник,след като излязох от магазина видях,че ми е ударен ляв заден калник, не съм видяла извършителя и нямам рег.му номер,искам да ви попитам при такъв случай гражданската отговорност ще ми изплати ли обещетение ?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? nikolai: zdr da popitam blasna me kon s karuca imam li pravo na obe6tetenie ot grajdanska otgovornos
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Милена Иванова: Ако отговорите Ви бяха видни на зададените Ви въпроси нямаше да Ви питам,защото има вече зададен подобен въпрос,но явно отговорите са индивидуални и лични.През зимните ,заледени дни,колата ми бе паркирана пред блока ,но някой е съдрал предна дясна врата.Покрива ли нещо ГО или се спасявам сама ? :)
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Бойка Катранджиева: Ако паднали строителни материали от необезопасено скеле ми повредят стъклото на автомобила, какви са правата ми от застраховка ГО ?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Потърпевш: Преди 7 дни бях ударен от автомобил на пешеходна пътека. Имам две средни телесни повреди. Виновният шофьор има валидна Гражданска отговорност. Какъв е размерът на обезщетението по застраховката.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Димка Б.Ранкова: Съпругът ми почина при ПТП през 2015 г.Автомобилът ни беше задържан в МВР до вчера 05.09.2017 г и е тотално повреден /купчина желязо /.Предадохме го за скрап. Съпругът ми е имал гражданска отговорност.Какво трябва да направя и какво покрива в този случай? Наетите адвокати не ми казаха нищо. С уважение Д.Р
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? ДИМИТЪР САВОВ: Здравейте,имам ли право на обещетение в чужбина по валидна зелена карта/гажданска отговорност/ на авариларо МПС вследствие на инфаркт на водача за заплащане от мен на пожар и репатриране на същото извън магистралата?Нямам авто каско на автомобила. Благодаря
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Димка Ранкова: Преди 2 години съпругът ми почина при катастрофа. Колата до преди седмица беше в РПУ Девня смачкана напълно.Катастрофата беше с 2 камиона. Макар,че съпругът ми си е бил в своето платно, казаха, че той е виновен, с което не сме съгласни, но прокурорът реши така. Въпросът ми е :-- Имаме ли право на някакво обещетение и какво трябва да направим ? Има ли значение това, че са минали 2 години и адвокатите не ни казаха нищо по този въпрос ? Ще бъда благодарна, ако ми отговорите !
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Паркиран автомобил, ударен заден десен фар от незнаен автомобил.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Маринела: Удариха ми колата паркирана, свидетел беше видял колата, звъннах на 112 казаха че няма да дойдат. Намерих въпросната жена каза че ще дойде да говорим. Каза карай я на сервиз аз ще платя, на другия ден почна да овърта. Днес ме заведе при нейн познат взел стоп да ми го сменят, да но бронята и калника израни. Почна мойта кола ниска това не е от мен тя така Ви е била няма да Ви плащам. Смениха стопа а аз откачам как може да има такива хора как да си търся правата. Какво да направя
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Симона: Здравейте, миналата седмица ми нанесоха щети по автомобила,беше ми счупен преден ляв прозорец, предната лява врата е вдлъбната навътре, предното стакло е пукнато и е счупена емблемата на колата, обаче точно над колата ми има камера. Въпроса ми е след като имам каско какви са последиците за извършителите?
  • О: Broko: Уви застрахователите не са наказателни отряди и няма как директно на наказват извършителите.
   От записите на камерите можете обаче на установите какво точно се е случило. Ако е ПТП, извършителя няма право да напусне мястото на събитието. Обаждате се на полицията и те ви съставят протокол с който да предявите претенция към вашия застраховател. Работа на полицията е да потвърди видяното на записа, да издири извършителя и след като го направи и удостовери това с документ, вашият застраховател може да си възстанови платеното към вас от компанията по гражданска отговорност на виновния.
   Ако няма ПТП, а щетите са в резултат на злоумишлено действие. Пак взимате бележка, но този път е от районното и с нея предявявате претенцията си към вашия застраховател по каско. След като приключи производството по намиране на извършителя, и срещу издадения документи от полицията, вашият застраховател има право на регрес за платеното към извършителите. Дали ще упражни правото си на регрес е право, а не задължение на застрахователя.
 • В? Иво: Здравейте, Бихте ли ми отговорили покривали застраховка „Гражданска отговорност“ следния инцидент? „При движение по автомагистрала – Тракия, автомобила удари леден къс, който беше на платното за движение и нямаше възможност да се избегне, вследствие на което настъпиха щети по колата при които тя не можеше да продължи да се движи на собствен ход. За конкретния инцидент се състави протокол за ПТП от пътна полиция.“ Благодаря Ви!
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Иван: Изкача ми животно на пътя, пътят е хлъзгав натискам спирачката и удрям бус който е спрян но няма гражданска. Имам ли право на някакво обезщетение от гражданската.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Nikolaj Petrow: Здравейте, притежавам лек автомобил на който му се пукна предното стъкло. Имам само гражданска отговорност,покрива ли я и какви са процедурите, ако има такива?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Илиян Илиев: По време на командировка,паркирах в охраняем подземен гараж на хотела. При вземането на автомобила установих,че той е ударен от друг автомобил в гаража.Обадих се в хотела и се установи че от камерите не могат да се свалят записи за определеният период.Подадох сигнала и в КАТ.Нямам каско и не може да се установи извършителя на ПТП. Длъжни ли са от хотела да ми изплатят обезщетенията нанесени върху автомобила ми ? Имат ли хотелите застраховки отговорности по такива случаи? Какво трябва да направя в случая? Благодаря Ви!
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? таня цвяткова: При пожар на кола,паркирана до моята колата ми е обгорена задна част.Изгорялата кола и моята имат ГО,имам ли право на обезщетение за нанесените щети и каква е процедурата? Имаме подадена жалба в полицията,очакват и протокол от пожарната,която е фасула(безуспешно горящата кола)
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Павлина Михайлова: Наскоро колата ми бе блъсната от глиган,който излезе на пътя внезапно и се заби в предницата на колата,която е увредена тотално.Поема ли ГО такава щета?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Анна: Синът ми има застраховка в ДЗИ на личния си автомобил,който ми подари преди 6 месеца, и който оставих за преглед на сервиз при моя майстор .Но снощи към 11 ч вечерта жена с кола блъсва моя автомобил на паркинга и сега колата ми е напълно унищожена . Не бях там и в КАТ днес ме уведомиха , че няма да получа обещетение, защото срокът на застраховката на колата е изтекъл преди месец и не признават факта , че аз съмоставила колата за ремонт преди 2 м. Искат и да плати синът ми 400 лв акт.Шокирана съмот законите в държавата .Да наемали адвокат и какво право имам на обещетение виновника и как да науча името на жената ,която ми е смазала колата.?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Митко: Здравейте, имам влекач и ударих рампа при излизане от завод.ГО покрива ли щети от този сорт.И ако не каква застраховка трябва да си направя.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Ivelina: Баща ми почина в Румъния, имам протокол,че е заспал на по време на шофиране, имам ли право на обещетение от ГО на работодателя.Той беше шофьор на тир.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Цветомира Бонева: Здравейте, преди 5 год и 4 мес с приятелят ми претърпяхме ПТП. Той беше шофьора и почина,а аз бях бременна в 9 мес. Мога ли да претендирам за обещетение? Благодаря!
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? С. Слажкова: Здравейте, колата ми беше правилно паркирана, но някой е ударил силно бронята и деформирал регистрационният номер. Какво трябва да направя и мога ли да получа обезщетение? Нямам доказателства кой го е направил. Благодаря предварително!
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Plamen: A kъде са отговорите?)
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? gunio: Kak sa kalinkite. Imam mnogo zele kiselo za prodavane zaedno s karuca leki jeni.Blagodarq za vnimanieto
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? dimitar: При маневра си счупих заден прозорец. Имам ли право на обезщетение.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Наталия Драгиева: Добър ден! Колата ми беше ударена, а извършителя избяга. Полицията установи притежателя, но той твърди че колата му е открадната. Полицията залови кръдеца и извършителя на ПТП. Имаме ли право на обещетение гражданска отговорност?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.