Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какво представлява зелената карта и за какво служи?

Какво е зелена карта?

Зелената карта е удостоверение, издадено в стандартен формат, за наличие на сключена застраховка гражданска отговорност.

Сертификат задължително се издава при разширение на покритието за територия на страни извън задължителния по кодекс териториален обхват. При изрично желание на застрахования, удостоверението може да бъде издадено и за страни за които сертификат не се изисква.

Прочети повече За кои страни важи застраховка гражданска отговорност?

Зелената карта съдържа минимално необходимите данни, печатно изписани на латиница, с които еднозначно се идентифицира собственика, превозното средство и застрахователя.

Как изглежда зелената карта?

Кои страни важи издаден сертификат?

Сертификатът е валиден само за страните, които не са задраскани.

Ще пътувам в чужбина. Трябва ли ми зелена карта?

Какви лимити на отговорност покрива застрахователя за отделните страни?

Срещу издадения сертификат застрахователя се ангажира да обезщети трети лица при лимити на отговорност, съответстващи на законодателството на страната членка. За държавите от ЕИП, тези нива не могат да бъдат по- ниски от лимитите на отговорност за България.

Минималните лимити на отговорност на страните членки на споразумението Зелена карта.

Колко струва  сертификат зелена карта?

Покритието за страните, членки на ЕИП е включено в премията за застраховка гражданска отговорност. Възможно е обаче, по полицата да сте договорили ценови остъпки за ползване на предовното средство само на територията на страната. За да бъде издаден сертификат по вашата полица, дължите доплащане на предоставената преференция.

За разширение на покритието за останалите страни от споразумението зелена карта застрахователят може да събира допълнителна премия.

Колко струва зелената карта при различните компании?

Как проверявате цената за зелена карта на Broko?

За какъв срок може да бъде издаден сертификата?

Зелената карта може да бъде издаден за срок от 15 дни до 1 година.

 Предстои ви подновяване на задължителната застраховка? Вижте нашите цени.

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko

  • В? shasine velieva: imam validna zastrahovka unika iskam da si izdam zelena karta za 15 dni kakva e cenata
    • О: Broko: Уника не предлагат краткосрочни сертификата към гражданската си отговорност. Единствената ви опция е да доплатите ползваната отстъпка за управление само на територията на страната (ако сте ползвали такава при сключване).