Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Кой е застрахован и кой е длъжен да сключи застраховката?

Длъжен да сключи застраховка гражданска отговорност е всеки собственик на регистрирано моторно превозно средство. На глоба обаче подлежи и всеки, водач който управлява МПС без валидна полица.

Застраховката покрива отговорността на всеки, който управлява застрахованото превозно средство на законово основание. Полицата може да бъде сключена от всеки, който има застрахователен интерес или е оправомощен (дори и устно) от собственика.

Кой е длъжен да сключи застраховка гражданска отговорност?

Собствеността поражда задължение. И превозните средства не са изключение!

Задължение на всеки собственик, на редовно регистрирано според българското законодателство превозно средство и не е спряно от движение, е да поддържа валидна застраховка гражданска отговорност. Това задължение е безусловно и не зависи от собственика, предназначението или ползването на МПС. Собственикът на превозното средство е лицето, което се вписва в договора за застраховка.

Гражданската отговорност е специална застраховка. Формално тя може да бъде сключена от всеки. Достатъчно условие е застраховащият да има застрахователен интерес или да бъде упълномощен от собственика. Като и двете изисквания са крайно либерални. Застрахователният интерес може да бъде установяван към датата на събитието, а към датата на сключване на полицата. А за упълномощаването, по аналогия с предоставянето на правото да се управлява превозното средство, може да бъде дори устно.

Извън задължението на собственика да поддържа валидна полица, законодателят е предвидил допълнително ограничение и за ползвателят на превозното средство. Административно нарушение, подлежащо на глоба, е и  управлението на МПС без сключена задължителна застраховка.

Кой е застрахован по полица гражданска отговорност?

Формалният застрахован по договора за гражданска отговорност е собственика на превозното средство. Той е длъжен да инициира сключването застраховката, носи отговорност за достоверността на посочените данни, подписва полицата, плаща премията и има право прехвърли правата или да прекрати предсрочно вече сключен договор.

Извън посоченото в полицата, като застраховано лице, застрахователят покрива и вреди, причинени от всяко друго лице, което ползва превозното средство на законово основание. В общият случай това означава изрично или мълчаливо съгласие. И тъй като мълчаливото съгласие не винаги може да бъде удостоверено, застрахователят е задължен да плати за вреди към трети лица във всички случай в които владението върху превозното средство не е придобито чрез кражба, грабеж или друго престъпление. 

Така определен кръга на застрахованите лица означава също така и, че за да влезе в сила покритието не е необходимо името на упълномощения водач да бъде изрично вписано в полицата.

Попадате в списъка на задължените лица? Проверете цената за вашата полица.

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko

  • В? Йосиф Данаилов: Здравейте, аз ежедневно карам лек автомобил собственост на синът ми.Той е на 48,а аз на 73 години.Нямам пътно транспортни прозшествия,както и нарушения.Цялата документация на лекия автомобил,както и задължителната гражданска отговорност е на името на синът ми. Въпроса ми е: Аз като водач на лек автомобил с направена според закона застраховка за гражданска отговорност от собственника на лекият автомобил, придобивам ли автоматично всички законни права по застрахователната полица на управляемият от мен автомобил.Ако не,какво трябва да се направи,за да ги придобия.
    • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
  • В? красен райков: когато е изтекъл срокът на валидност на полицата и автомобилът е засечен от камера но не и спрян-това като нарушение ли се води или престъпление
    • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
  • В? Донка Томова: Здравейте, Искам да попитам дали е възможно да се направи гражданска отговорност на кола на името на друго лице, не на собственика. Колата е на сина ми който живее в чужбина, но тя ще бъде ползвана от дъщеря ми на българска територия.
    • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.