Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Кои компании предлагат застраховка гражданска отговорност?

Застраховка Гражданска отговорност можете да сключите при всяка компания получила лиценз за извършване на този тип застраховане.

Кои компании предлагат застраховка гражданска отговорност?

Такива са петнадесет регистрирани у нас дружества (ЗАД Алианц България , ЗАД Армеец , ЗАД Асет Иншурънс АД, ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, ЗД Булинс АД, ДЗИ Общо Застраховане АД, ЗК Групама застраховане ЕАД, ЗД Евроинс АД, ЗЕАД  „ДаллБогг Живот и Здраве“ ЕАД, ХДИ ЗАД, Дженерали Застраховане АД, ЗПАД Енергия, ЗК Лев Инс АД, ОЗК Застраховане АД, ЗАД Виктория, ЗК Уника АД) и няколко европейски компании, извършващи дейност по условията на свобода на предоставяне на услугите.

От застрахователите, нерегистрирани в България, само ЗК Олимпик клон България предлага покритие по гражданска отговороност без изрични условия. При всички останали външни дружества застраховката се предлага по скоро като изключение и е предназначено до ключови корпоративни клиенти.

Има значение застрахователя за задължителна полица?

Въпреки, че застраховката е задължителна и основното покритие се предлага при идентични условия, изборът на компания не е без значение.

Защото:

  • При сключена гражданска отговорност можете да ползвате преференции за други ваши застраховки;
  • Задължителното покритие може да бъде разширено с допълнителни застраховки, обхвата на които варира значително между отделните компании;
  • Всеки застраховател има предпочитана целева група, за която предлага най- атрактивни ценови условия;
  • Предлаганите преференции и допълнителни бонуси варират значително в зависимост от Вашият рисков профил.

Кои компании са на Broko?

Ние не избираме вместо нашите клиенти. Не можем да си позволим да покажем и лични симпатии към определен застраховател.  Затова онлайн са всички компании, които допускат да продаваме полици.

В нашата оферта са 15 от общо 16 застрахователя. Избирате Виe.

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko

  • В? мартин: добър вечер а защо нямате тарифа на евро инс :)
    • О: Broko: От всички компании, които са лицензирани за предлагат ГО на Broko няма 3. Причините за това са обективни. Енергия не продава на ритейл, Групама спря дистрибуцията през брокери преди повече от година и Евроинс. Евроинс е наш договорен партньор. За разлика от всички други застрахователи обаче допускат само уеб достъп до тарифата си по гражданска. За наше съжаление работата по новата версия на нашата страница до сега не ни позволи да интегрираме нашата система и с тях и да предложим цени онлайн. Ние предлагаме продуктите на Евроинс, но все още не и онлайн. Надяваме се в кратки срокове да успеем и онлайн.