Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

За какво не сте застрахован по гражданска отговорност?

Както всяка застраховка покритието по гражданска отговорност е ограничено.

Две са категориите вреди за които не може да бъде получено обезщетение по полицата. Изключенията в покритието условно могат да бъдат разграничени на два типа:

 1. вреди, които са извън обекта на застраховката и
 2. вреди породени от незастраховаеми рискове.

Вреди извън обхвата на застраховка гражданка отговорност

Вашата полица не покрива:

 • Вредите на виновния водач и неговото превозно средство

Извън обхвата на застраховката са всички рискове, които водят до вреди на виновния водач и/ или неговото превозно средство. Гражданската отговорност на автомобилистите не покрива увреждания или щети, които не са свързани с трети лица.

Тези типове възможни неблагоприятни ситуации могат и са обект на покритие на други видове застраховки. Личните рискове за водача, при допускане за вина, могат да бъдат покрити с доброволна злополука на местата. Покритието се предлага като допълнителна застраховка (райдер) от всички компании на пазара и може да бъде сключена заедно със застраховки гражданка отговорност или каско.

Преките щети на автомобила в резултат на ПТП са обект на покритие  по застраховка каско, а превозвания товар- по застраховка карго.

Извън обхвата на отговорността на застрахователя по гражданска отговорност (включително и с карго полица) са вредите причинени на имуществото на пътник в превозно средство, управлявано от виновния водач, или на имуществото на член на неговото семейството.

 • Вредите, ако при движение на превозното средство не се изисква спазване на закона за движение по пътищата

Интересно изключение, което законодателят е предвидил изрично, е за вреди причинени при използването на моторно превозно средство за участие в състезания, при условие че спазването на правилата за движение по пътищата не е било задължително за участниците в състезанието. При специални условия, включващи индивидуална оценка на риска и/ завишена премия покритието по гражданската отговорност може да бъде разширено и за състезателни автомобили.

Важно е да се отбележи, че ограничението на отговорността на застрахователя при участие в състезания не отменят задължението за поддържане на задължителна застраховка, ако превозното средство може да бъде определено като пораждащо задължение за застраховане.

Всички останали категории МПС-та със специално предназначение, е възможно да бъдат застраховани при специални условия, но не могат да бъдат изключени от отговорността на застрахователя.

Вреди в резултат на незастраховаеми рискове

Останалите категории изключения на покритието по гражданска отговорност са свързани с обичано незастраховаеми рискове. Такива са всички възможни опасности със специфично проявление или невъзможност да бъдат определени като случайни. Такива са:

 • вредите, причинени при използване на моторното превозно средство по време на акт на тероризъм или война, при условие че увреждането на третите лица е в непосредствена връзка с такъв акт;
 • вредите, причинени от превозването на радиоактивни, химически или други материали, представляващи повишена опасност;
 • вредите, представляващи замърсяване на околната среда;
 • вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута, ценни книжа, всякакви видове документи, марки, монети или други подобни колекции;
 • възстановяване на плащания, извършени от системата на държавното социално или здравно осигуряване при или по повод на смърт или телесно увреждане вследствие на застрахователно събитие;
 • лихви и съдебни разноски, извън свързаните с дела, водени срещу застрахования за установяване на гражданската му отговорност, когато е привлечен в процеса
 • обезценка на увреденото имущество.

Изключените рискове не са основание да избегнете задължителната застраховка!

Вижте цените за подновяване.

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko

 • В? Радослава: Моля да ми кажете щети при ПТП по моя автомобил покриват ли се от гражданската отговорност, в случай че ПТП-то е причинено от водач, който е откраднал автомобила ми. Колата е ударена в ограда.
  • О: Broko: Не. Щетите по вашата кола са изключен риск по вашата гражданска отговорност, независимо от това кой управлява колата. Застрахователят не е длъжен да плати за вредите към трети лица и ако МПС-то се ползва без законово основание (разрешение на собственика). Ако има вреди към трети лица (различни от собственика, колата и крадеца) те могат да искат обезщетение от Гаранционния фонд (ГФ). В описаната ситуация, единствено собственикът на оградата може да бъде компенсиран от ГФ, а в последствие ГФ ще регресира и възстанови платеното от извършителя (крадеца).
 • В? Иван Иванов: Налага се да сменя българската регистрация на личния си автомобил с немска,защото ще остана в Германия поне 5 години.Мога ли да сключа застраховка Гр.отговорност на автомобила си с немска регистрация с българско застрахователно дружество ?
  • О: Broko: Здравейте, не можете да сключите гражданска отговорност на автомобил с чужда регистрация. Ако го направите преди смянат ана номерата, полицата ще бъде прекратени при дерегистрацията на автомобила. Задължението за застраховане е по месторегистрация. Във вашият случай следва да потърсите покритие от немски застраховател.
 • В? Григор Пренчев: Вчера при движение в града изхвърча камък,който счупи предното стъкло и е нужно да се смени с ново.Гражданската застраховка покрива ли подобни щети?
  • О: Broko: Не. Щета по вашия автомобил не е покрита от вашата гражданска отговорност (независимо от причината за нея ). В конкретният случай единственият начин да получите обезщетение е ако имате застраховка каско.
 • В? Иван Иванов: Здравейте, искам да попитам - покрива ли гражданската отговорност повредена регистрационна табела. Налага се смяната на табелата , а това става с пререгистрация на автомобила, поема ли се от гражданската. Застрахователят твърди, че не се поема тъй като табелата била собственост на държавата.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Иван: Здравейте !Колата ми бе ударена на паркинг и не се разбра от кого. Искам да попитам ГО покривали такива щети? Ако да какви документи са необходими? Не съм викал КАТ. Благодаря предварително за отговора
  • О: Broko: Не- два пъти. Вашата полица покрива вашата отговорност към трети лица. Щетата на вашата кола може да бъде покрита със застраховка каско.
   Имате покритие от полицата на причинителя на ПТП-то, но като не знаете кой е, няма и към кого да предявите претенция.
   Гаранционният фонд не покрива имуществени щети на превозното средство.
 • В? светла: Гражданска отговорност покрива ли щети от природни бедствия? (счупено стъкло, не е с авто каско)
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? емил: Гражданска отговорност покрива ли щети от природни бедствия? (счупено стъкло)
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Мартин: Ако постоянният ми адрес е в България, но прекарвам по-голямата част от годината (като студент) в страна от Европейския съюз, мога (дори трябва) да сключа ГО в България, нали? Имайки предвид многократно по-ниската цена, има ли нещо, по което българската застраховка се различава от застраховка в друга европейска държава? По-конкретно, възможно ли е да има по-тясно покритие? Да възникне проблем при евентуално обезщетение на трето лице (да не му бъде платено)? Да съм с нередни документи при рутинна проверка?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? иван: Покрива ли ГО причинени леки телесни повреди на пешеходец от МПС?
  • О: Broko: да.
 • В? Katq Gogova: Ако водач няма автокаско,но следствие лоши метеорологични условия дърво пада върху автомобила и има протокол за птп,то гражданската отговорност покрива ли щетата? Предварително благодаря за отговора!
  • О: Broko: Не. Вашата гражданската отговорност покрива само вашата отговорност към трети лица. Отношенията са реципрочни, ако вие сте пострадало лице. Във вашия случай причината за събитието няма застраховател, към който да предявите претенция.
 • В? sasho: покрива ли гражданстаката застраховка ако колата ми е с изместена предница разходите по стенда?
  • О: Broko: Ако сте пострадало лице, застрахователят по гражданска отговорност на другото МПС, ще плати за всички разходи по ремонта на вашата кола. Разценките за ремонт за по Наредба 24. стойността зависи от цената на резервните части и часовете труд, необходими за възстановяване, а не от необходимата апаратура.
   Ако вие сте причината за събитието нямате право на обезщетение по вашата гражданска отговорност. В този случай можете да търсите обезщетение ако имате валидно каско.
 • В? Александър: Моля да ми кажете ако колата ми има гражданска отговорност и самопотегли и удари друга кола какво следва и ще искат ли пари от мен застрахователите,а те ще платят ли щетите??
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? kristian: zdraveite! biax parkil v podzemen parking na supermaket v garcia v momenta na potegliane vraxletia edna kola s skorost i se zaka4i za prednata mi bronia. Grajdanskata mi otgovornost 6te pokrie li 6tetata?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Monkata: При спукано предо стъкло без видима причина гражданската поема ли нещо ?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Надя Желязкова: Счупено задно стъкло след падане на дърво. Какво ще покрие застраховката Гражданска отговорност?
  • О: Broko: Нищо. Вашата гражданска отговорност покрива вреди, които могат да бъдат причинени с вашата кола на трети лица. За щети по самото МПС ви трябва каско. Ако сте сключили такова, риска от падащи дървета и клони е покрит при почти всички клаузи.
 • В? станислав: При спукано предо стъкло без видима причина гражданската поема ли нещо ?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Биляна Константинова: Здравейте. Искам да Ви попитам ГО покрива ли щетите при умишлен палеж? Подпалиха колите на съсед, а атомобила на родителите ми е бил в близост до неговите и е с изгоряла предница. Авто каско за съжаление нямат. Благодаря.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? стефан: При слизане на лице от моят автомобил удря свратата друг автомобил.важи ли гражданската в тази ситуация .
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Georgi: Здравейте, покрива ли ГО на друг ако на пътя изхвърчи камък и ми счупи стъклото?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Петя Илиева: Здравейте! Поради заледяване колата се подхлъзна и последва удар в тратоар в следствие на което има щети по-автомобила. Въпроса ми е,ГО покрива ли щетите при положение,че нямам протокол от полицията. Благодаря.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Виктория: На паркинга пред блока подпалиха моята кола и колата на мой съсед. Върху двете коли е имало запалителна течност. Не знаем кой ги е запалил, но се съмнявам, че причината е някакъв проблем на моя съсед. Интересува ме - мога ли да предявя иск към неговия застраховател за някакво обезщетение?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Мария Бакърлиева: Здравейте! Днес на паркинг мии удариха колата отзад,калник,стоп,броня. Аз правех маневра назад,когато видях как на заден ход един се опита да излиза от паркинг,съответно спрях и след секунди се блъсна колата в мен! Написахме двустранен протокол,т.к. ни отговориха от КАТ че на паркинг няма да дойде патрул,да сме се оправяли по между ни! Сега питам,този протокол къде да го занеса и дали да очаквам Гражданската да ми покрие щетите?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? ИВАН ИВАНОВ: При разминаване на 2 мпс се спуква предна лява гума и птп моята гума на мен някой ще компенсирали ли щетите
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? STOYAN: Здравейте. Искам да Ви попитам ГО на водачът на автомобила, чийто автомобил бе запален, покрива ли щетите при умишлен палеж? Подпалиха колата на съсед, а атомобилът ми е беше в близост до неговия и изгоря изцяло. Авто каско за съжаление аз нямам. Така че отправих претенцията си към ЗД " АРМЕЕЦ", /застрахователната компания на лицето чийто автомобил бе изгорял/. Но те ми отказаха да ми изплатят обезщетение под предлог че палежът не покрива от тях
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Лина: Здравейте,паркирах под тераса и падащ предмет ми счупи задното стъкло на колата. В последствие видях, че ремонтират терасата? ГО покрива ли разхода по смяна на стъклото? И от моята ГО ли или от тази на собствениците на терасата?Моля, обяснете ми как да процедирам?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Александър Тодоров: Здравейте, след претърпяно ПТП по вина на друг водач, неговата гражданска отговорност покрива едни щети по моя автомобил, фигуриращи в описа на застрахователя. Поради характера на ПТП-то има опасност да е променена геометрията на автомобила и колата трябва да мине на стенд за проверка, която трябва да бъде заплатена. Трябва ли това също да бъде включено в описа по някакъв начин и мога ли да искам заплащането за ТАЗИ процедура по гражданска отговорност от застрахователя?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Veselin Vasilev: И какво покривате въобще и за какво ги взимате тия пари . ЧЕТА ДОЛУ ВЪПРОСИТЕ И СТИГАМ ДО ИЗВОДА ГОРЕ. Да пълните с комисионни партийните каси .
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Станимира: Здравейте, искам да попитам застраховката покрива ли катастрофа, станала на горски път?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Misho: Изхвърча камък от предната кола и ми счупи предното стъкло,гражданската застраховка ще покрие ли разходите ?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Росица Иванова: Здравейте .Задното стъклото на колата ми беше счупено на общински паркинг срещу фирмата в която работя .Извършителите са неизвестни има камери за наблюдение и частна охрана Гражданска отговорност покрива ли щетата?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.