Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

За какво плащате по гражданска отговорност?

Застраховането е сериозен бизнес. При него няма нито една транзакция, която да не бъде съпътствана с разходооправдателни документи. Общото правило е

За гражданска отговорност се плаща това което пише в полицата и анексите към нея

Цената на застраховка гражданска отговорност е задължителен реквизит за полицата. Вписва се като предданъчна премия, начислен данък и крайна дължима сума по договора. Ако плащането е разсрочено, тези стойности се посочват отделно за всеки падеж.

Ако поради някакви обстоятелства премията се наложи да бъде променена, задължително е да бъде издаден анекс. Той съдържа основанието за промяна и размера на дължимото доплащане.

Плащането на премията, вписана в полицата се оправдава с документи. Такива са сметка или квитанция, издадени от името и с логото на застрахователя.

Проверете сами цената на вашата полица

Плащания, които може да не са вписани в полицата

В определени случаи е възможно застрахователят да очаква плащане на други разходи, които не са вписани в полицата. Такива могат да бъдат административни такси за издаване на зелена карта и/или стикер. Размерът на разходите е в рамките на себестойността на документи (с начислен данък). Няма застраховател, който да изисква плащане на сума за документи/дубликат по- висока от 5лв.

За плащане на суми за документи/ дубликати по полицата задължително се издава сметка/ квитанция от името и с логото на застрахователя.

По гражданска отговорност не се събират никакви други плащания

Няма основание и застрахователят не очаква плащане на разходи, свързани с администрацията на полицата. Пример за такива са такси за банкови транзакции или други суми, свързани с обслужването на полицата.

Ако вашият посредник ви убеждава да платите такива или за транзакцията не издаде документи или издадената бланка не е от името на застрахователя, не се съгласявайте. Няма основания за това.

Гражданска отговорност на Broko

Ако сте наш клиент по всяко време от валидността на полицата можете да проверявате колко и с какво основание може да се наложи да доплащане по вашата полица.

Цената, която уговаряте (премия по полицата, доплащания за зелена карта и други) при сключване виждате в нашия калкулатор. Информацията е достъпна и през вашия персонален профил.

Ние не изискваме и не събираме други суми при плащане на поредна вноска или доставка на документи по застраховката.

Бъдете добре информирани и не позволявайте на некоректни търговци да спекулират с обслужването вашата гражданска отговорност.  
 

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko