Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

За какво се ползва сметка (квитанция)?

Сметката (квитанцията) е удостоверение за плащане на премия по полица. Тя е документалната форма, с която застрахователят или брокер от името на застрахователя удостоверяват, че дължимата вноска е платена.

Кога се издава сметка/ квитанция по полица?

Издаването на сметка или квитанция е задължително във всички случай в които няма друг начин за удостоверяване на извършено плащане.

Полицата по гражданска отговорност съдържа всички реквизити на първичен счетоводен документ. Независимо от периодичността на плащане на премията, която се договаря при сключване, издаването на документ за плащане за първа вноска не е задължително. Периодично част от застрахователите въвежда изискване за издаване на платежен документ и за първа вноска, но такава практика обикновено е временна и не е провокирана от законови съображения.

За всяко друго плащане по полица гражданска отговорност-

 • поредна вноска (такава е всяка, различна от първата),
 • доплащане на предоставена отстъпка за управление само на територията на страната,
 • разширение на покритието по застраховката за трети страни, членки на МСЗК (зелена карта)
 • издаването на сметка или квитанция за плащането е задължително.

Причината за това е, че няма по какъв друг начин да се удостовери плащането на сумата но полицата.

Как трябва да съдържа и как изглежда сметката/ квитанцията?

Сметката/ квитанцията е документ с пореден номер, задължително издаден от името на застрахователя (лого и текст с търговското наименование на застрахователя са първите необходими реквизити). Извън тях задължителни за този документ са:

 • Дата на плащането
 • Основанието за плащане- например поредна вноска, анекс, доплащане на предоставена отстъпка и т.н.
 • Номера на полицата по гражданска отговорност за която се инкасира допълнителната сума. 
 • Застрахованото лице
 • Издателят на сметката- брокер или агент
 • Получателят на сметката (застрахованото по полица лице или друго оправомощено от него)
 • Подписи на страните- издателят на сметката (брокер, застраховател) и получателят (този който плаща премията)

Формално сметката/ квитанцията представлява химизирана бланка с набит номер или обикновен принтиран лист (при електронно издаваните сметки).

Електронно издадена сметка по гражданска отговорност предлагат само Армеец и Олимпик. При Армеец избора на вида на сметката е по избор на посредника (може да бъде химизирана или електронно издадена). При Олимпик валидни по гражданска отговорност са само електронно издадените сметки. 

Какво трябва да се прави със сметката/ квитанцията?

Сметката/ квитанцията е вашето удостоверение, че сте платили поредна вноска или друго дължимо плащане по полицата.

Прикачете я към вашата полица по гражданска отговорност

Пътна полиция има право да проверява и платежните документи към задължителната застраховка. Глоби, ако не покажете сметка/ квитанция няма. Знаете, вече за гражданската отговорност има централизиран регистър в който в реално време може да бъде проверена валидността на полицата.

Пазете я!

Тя е гаранция за вашата добросъвестност към застрахователя. Ако поради някаква причина вашата полица бъде прекратена, сметката/ квитанцията са единственото удостоверение, че сте изпълнили задължението в срок. Тя е вашето основание на търсите отговорност от некоректната страна (брокер или застраховател).

Знаем всичко за гражданската отговорност! Имаме и най- изгодните цени.
 

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko

 • В? Николай: Да кажем, че гражданската ми отговорност е изтекла на 30.06.2013 г. и поради някакви причини не съм я подновил редовно, а я подновя да кажем на 1.08.2013 или 01.10.2013 г., подлежа ли на глоба от Гарнционния фонд? С други думи какъв е срока от време между подновяването на две граждански, при който мога да отърва глоба? Могат ли да ме глобят ако пресроча дори с един ден срока за подновяване?
  • О: Broko: Не. Гаранционният фонд няма основание да ви налага глоби. Ако получавате писмо, то е само за подсещане. Санкциите са работа на Пътна полиция. Ако не подновите на време гражданската отговорност и не карате колата- КАТ няма начин да установи, че сте в неизпълнение на закона. До сега не са правили проверки по къщите, нито са издавали актове само при съпоставка на информацията, която предоставя гаранционния фонд за застрахованите МПС-та. Твърде вероятно няма да намерят ресурс да се занимават с това.
   Ако обаче колата се кара, вероятността за глоба е повече от висока. Акт може да бъде издаден и при видео контрол. Има доста монтирани камери вече, особено в големите градове.
   Няма допустим срок между две полици, защото законодателят не предвижда да има такъв. При първа възможност сключете гражданска отговорност, а до тогава не показвайте колата на пътя.
 • В? Красимир Колев: Здравейте, В кой нормативен акт мога открия данни за Сметка за начислена сума по полица за ГО дали е документ за плащане от страна на клиента? Брокера и застрахователния агент каква отчетност са длъжни да извършват - касова книга задължително ли е да водят? Ако трябва да водят касова книга, съответно когато приемат пари в брой по полица за ГО, трябва да издадат приходен касов ордер и да предоставят квитанцията от него на лицето заплатило сумата и така да се докаже, че е платена. Но ако не са длъжни да водят касова книга, как се доказва, че вноската по полицата е платена след като на самата Сметка пише, че сумата е начислена, а не платена? Между начислена и платена има голяма разлика. Ако сметката е документ за плащане, то би следвало да бъде изписано на нея Сметка за платена сума по полица еди коя си, а не сметка за начислена сума.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Нина цЦолова: Към издаването на електронната сметка ,необходимо ли е да се издава и приходен касов ордер,съответно да се връща и квитанция на клиена? Ел. сметка законово замества ли др. документи в случая-фактура и ПКО? Благодаря за вниманието!
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.