Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

За кои страни важи гражданската отговорност?

Гражданската отговорност е специална застраховка. Териториалните особености на покритието се определят от Кодексът за застраховане, общата регулация на Европейския съюз и договорите по които България е страна.

За кои страни важи гражданската отговорност?

За полици, издадени до 31.12.2015г.

Законодателят е предвидил покритие на задължителната полица за територията на:

 • България
 • всички страни членки на Европейското икономическо пространство. Това са  останалите 27 страни, членки на Европейския съюз (Австрия, Белгия, Великобритания, Дания, Естония, Ирландия, Германия, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция) и Исландия и Норвегия
 • други страни, участващи по Многостранното споразумение- вкл., Андора, Сърбия и Швейцария
 • трети страни, за вреди причинени на лица от държава членка при пътуване между територията на две държави членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро което да носи отговорност на територията на съответната страна.

При пътуване в която и да е от тези страни не е необходимо към застраховката да бъде издаван сертификат зелена карта. Няма граничен контрол и полицата е достатъчното удостоверение за наличие на сключена и валидна застраховка.

Прочети повече Ще пътувам в чужбина. Трябва ли ми зелена карта?

Извън задължителното покритие по условията на кодекса, териториалният обхват на гражданската отговорност може да бъде разширен и за една или повече други страни членки на споразумението зелена карта. Такива са Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Македония, Израел, Иран, Черна Гора, Мароко, Русия, Молдова, Тунис, Турция и Украйна.

Разширението на териториалното покритие е доброволно. По своя преценка застрахователят може да откаже да включи други страни в обхвата, да изиска плащане на допълнителна премия или да ограничи срока или конкретни страни от обхвата на разширението.

При разширение на покритието задължително се издава зелена карта.

За полици, издадени от 01.01.2016г.

Покритието е валидно за всички страни, членки на споразумението Зелена карта. Издаването на сертификат е задължително при сключване на застраховката или плащане на поредна вноска.

Прочети повече Какво е сертификат зелена карта и за какво служи?

Правила свързани с териториалния обхват на задължителната застраховка

Кодексът за застраховане

 • забранява застраховател под каквато и да е форма да ограничава обхвата на задължителното териториално покритие.

Независимо от това какви отстъпки ползвате при сключване на полицата, свързани с престой зад граница например,  полицата остава валидна  за всички страни от задължителния обхват.

 • Покритието за страните по кодекс се предоставя срещу единна платена премия, уговорена при сключване на договора.

Независимо от уговорената периодичност на плащате, ГО полицата остава валидна за всички страни от задължителния обхват. Т.е. територията на валидност е една и съща при разсрочено и при еднократно плащане.

Промените в тарифата на вашият застраховател нямат обратно действие. Текущите цени при които гражданската отговорност се предлага от конкретната компания се отнасят само за новосключени договори. Условията (цени, преференции, отстъпки и надбавки), които договаряте при сключване остават валидни за целия срок на полицата.

Проверете актуалните цени за застраховка гражданска отговорност

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko

 • В? Венера Георгиева: Здравейте, има ли други компании /освен Лев инс/, които да предлагат Зелена карта само за една държава /за държава граничеща с РБългария/?
  • О: Broko: Всички без една, компании на пазара не предлага покритие само за една съседна държава по гражданска. Не ви и трябва защото при едни и същи условия ползвате покритие за всички страни от групата.
   Териториалното покритие по гражданска отговорност е с три опции (групи):
   Задължителната по кодекс територия (ЕИП и страните от Многостранното споразумение) С отстъпка за България. Това не ви ограничава територията на покритие, но сте длъжна да доплатите разликата при напускане на територията на страната. В този случай никой няма да ви издаде зелена карта без доплащането.
   Задължителната по кодекс територия (ЕИП и страните от Многостранното споразумение) БЕЗ отстъпка за България. Зелетата карта е безплатна (само ЛевИнс имат административна такса от 1,63) и ще ви я издаде всяка компания, която не събира доплащане за разширение на покритието (Булстрад ). ОЗК в този случай издават задраскан сертификат.
   Задължителната територия по кодекс и страните от Споразумението Зелена карта. При повечето е безплатно. Доплащане събират Буластрад и ОЗК.
   Изключение от пазара са Олимпик. При тях покритието извън задължителното може да бъде разширено само за Турция.
 • В? Валентин Дейчев: Защо в сайтовете на застрахователите пише че зелена карта е задължителна за Сърбия а в някои и дори за ЕС/Булстрад/
  • О: Broko: Вероятно защото пропускат да четат какво пише в Кодекса за застраховане :)
   Чл. 258. Ал. 2
   (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Застрахователният договор за задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите осигурява покритие на територията на Република България, на територията на другите държави членки и на територията на третите държави, чиито национални бюра на застрахователите са страна по Многостранното споразумение, въз основа на една застрахователна премия и през целия срок на договора, в т. ч. във всеки период в рамките на този срок, когато моторното превозно средство се намира в друга държава членка.
   Чл. 245 ал. 2
   (*) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Не се осъществява контрол за наличието на сключен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите по отношение на моторните превозни средства, които обичайно се намират на територията на друга държава членка или на Република Хърватия, Конфедерация Швейцария, Княжество Андора и Република Сърбия (държави, чиито национални бюра на застрахователите са страна по Многостранното споразумение), както и по отношение на моторните превозни средства, които обичайно се намират на територията на трета държава, когато влизат на територията на Република България от територията на друга държава членка. Това не се отнася за инцидентните проверки от оправомощените контролни органи, които се извършват на друго основание.
   Отговорността от непознаването на действащото законодателство е само за непознаващия.
   Булстрад не са единствени... тъжно, но факт...
 • В? kadrie: здравейте имаме застроховка за колата това достадично ли е да патуваме до румания в нея не е отбелязано и платено за патуване в чужбина
  • О: Broko:
   При полица гражданска отговорност територията на Румъния попада в задължителния обхват. Не ви трябва зелена карта (зеления сертификат). Имате покритие без ограничение, независимо от това какво пише в бланката.
   Ако обаче сте ползвали при сключване отстъпка за управление на МПС-то само на територията на страната, следва да я доплатите. Тази преференция няма нищо общо с териториалната валидност на гражданската отговорност. Предоставя се на друго основание- съществено за оценка на риска обстоятелство.
   При сключване застрахователят ви пита, къде обичайно се кара превозното средство. Ако е само в България имате по- нисък риск, а от там и по- евтина полица. Ако тръгнете в чужбина обаче има промяна на обстоятелствата при които е сключена застраховката. Длъжни сте да уведомите застрахователя. А той има право от своя страна да изиска за доплатите премия за промяната в риска.

   Разгледайте си полицата и проверете за текст, свързан с територия на управление. Присъства тест, свързан с обещанието ви да доплатите преференцията преди първото ви излизане зад граница. Ако сте ползвали отстъпка за България, размерът също е записан в полицата. Потърсете посредника, издал вашата полица. Той може да направи тази проверка вместо вас.

   За нашите клиента тази информация и видима през личния им профил на нашата страница.

   Ако полицата е каско- зависи от застрахователя…. Вижте общите условия или звъннете на брокера. Негова работа е да отговаря на всички ви въпроси.
 • В? Диан Иванов: Защо в полицата поне текста, касаещ задължителния обхват на застраховката не е написан и на английски, за да нямат водачите проблеми в чужбина?
  • О: Broko: От скоро в сила нова версия на Наредба 24 за задължителното застраховане. Тя предвижда текста на полицата да е двуезичен. Това ще спести на застрахователя допълнителната работа по издаване на зелена карта за задължителните страни. И към момента можете да вземете такава напълно безплатно. Можете да получите такава и от вашия брокер.
   Погледнете нещата и така. Европа е шарена, много езици и много култури. Всички те са равнопоставени. Българският е официален европейски език, както английския, немския, румънския и всички други. Няма основание гражданската отговорност на български да бъда по- малко валидна от тази на гръцки например. Въпрос на държавна политика е този факт за стане общо приложим. Уви до сега всички мерки, които предприема Комисията за финансов надзор (това е лицето на държавната политика в областта на застраховането) са локано ориентирани. Нека сме оптимисти, нещата може и да се променят.
 • В? христо чингарски: Вважи ли застраховка за автомобил направена в Испания за пътуване в България
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Борислав Даков: Здравейте, Решил съм да пътувам с личния си автомобил до Македония. Имам зелена карта, но там никъде не можах да видя, че мога да премина границата с колата. Какво трябва да пише и откъде да взема документ? Ще се радвам да ми отговорите! Поздрави!
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? fikret serbest: predstoi mi patuvane do bosna herzegovina . kolata mi e s turska registrazia. 1,6L Mercedes E180. Bihte li mi dali priblizitelna zena i adres na broker? Blagodaria predvaritelno
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Иван Желев: Здравейте, ходих в Турция и си забравих зелената карта и ми направиха турска застраховка на границата, важи ли в България?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Александр: Здравейте, при пътуване в Грузия дали важи застраховка зелена карта. Благодаря
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.