Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какво е застраховка каско?

Каско е особен вид имуществена застраховка. Предназначена е за покритие на специфични рискове, свързани с моторни превозни средства. 

Какво означава каско?

В етимологията на различните езици понятието каско има различни обяснения.

 • Каско- анг. (CASualty and COllision- авария и сблъсък)- Понятието каско е съкращение от основните покрити рискове по застраховката.
 • Каско- анг. (cascade- каскада)- Друга интерпретация на понятието от английски език асоциира автомобилната застраховка с каскада. Както акробатическата имитация на рискови движения не води до реални увреждания на каскадьора, така и с полица каско щетите върху автомобил стават „нереални”. Образно казано застраховката помага да върне кадъра назад.
 • Каско- фр. (casque – каска)- В началото на 19 век, автомобилната полица е била представяна като допълнителна зашита на автомобила, асоциативно представяна като каска, шлем.
 • Каско- исп. (casco – череп)- На първите автомобили в Испания рисували череп, за да предупреждава пешеходците за свързаните с него опасности. Първите полици каско съдържали същото изображение.
 • Каско- ит. (casco- корпус)- по полица каско първоначално са били застраховани само щетите върху корпуса на превозното средство.
 • Каско- рус (Комплексное Автомобильное Страхование, Кроме Ответственности)- Комплексно Автомобилно заСтраховане с изКлючение на Отговорности

Какво е каско?

Застраховка Каско е  договор. Споразумение, по силата на което застрахователна компания се ангажира на компенсира застрахованото лица за претърпени материални вреди върху застрахованото превозно средство.

Предмет на застраховката е ангажимента на застрахователя, произтичащ от сключен застрахователен договор. Състои се в обещанието на застрахователя да обезщети застрахования за вреди върху обекта на застраховане, причинени от покрит по полицата риск.

Обект на застраховката са всички видове сухопътни преводни средства (без релсови такива), включително трайно монтираното към тях оборудване, предназначени за движение по пътищата, снабдени със собствен двигател (и регистрационен номер), както и прикачваните към тях ремаркета и полуремаркета.

Прочети повече Какви превозни средства можете да застраховате по каско?

Каско-то е доброволна застраховка

Сключването на застраховка каско е доброволно. По този продукт законодателят не е предвидил специални случаи при които полицата да бъде  сключена без съгласие на заинтересованото лице (собственик или ползвател).

Валидни за каско са общите нормативни правила регламентиращи доброволните застраховки.

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko

 • В? dejan nikolovski: ima malka katastrofa na tovaren avtomobil ostetena e plasticnata maska okolu faro i plastikata na levata vrata nemam zapisnik od policija nema drugi ucesnici u katastrofata pa sakam da znam kako sa procedurite od kaskoto dali moze da se pokrie steta kamionot e u germanija
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Милен Евгениев: Какво покрива каското при ПТП е чужбина? Какьв е реда на действие? Какьв е срокьт на изспьлнение на обезщетението?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Десислава Македонска: Какво покрива Каското в чужбина при необходимост от ремонт в сервиз.покрива ли например разходи за нощувка на пътуващите в колата?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Петър Рачев: При вкарване в гараж ударих калника на колата. Това покрива ли се от каско.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.