Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какво можете да промените във вашия договор каско след неговото сключване?

Няколко са възможните промени, които можете да извършите по вашата каско полица след найното сключване:

 • Да прекратите договора
 • Да прехвърлите част или всички права по застраховката към трето лице
 • Да разширите или
 • Възстановите покритието

Прекратяване на застраховка каско

Застраховка каско се прекратява с изтичане са срока, за който е сключена, при не плащане на поредна вноска ако е уговорено разсрочване на премията или по изрично искане на една от страните (застраховател или клиент).

Прочети повече Как и кога можете да прекратите вашата каско полица?

Прехвърляне правата по договора

Промяната в правата по договор каско се обосновава само от промяна в застрахователния интерес.

В зависимост настъпилите изменения на условията при които е сключено каското са и допустимите промени. Ако застрахователния интерес отпадне (например при продажба на превозното средство), всички права но договора могат да бъдат прехвърлени на новия собственик. При възникване на нов застрахователен интерес (например автомобилът бъде предоставен като обезпечение  или залог) част от правата (получаване на обезщетение) могат да бъдат предоставени на трети лица.

Прочети повече Как и кога може да се прехвърли каското?

Разширение на покритието

Каско застраховката се сключва при изрично описани условия свързани с покритите рискове, териториален обхват, характеристики на превозното средство и застрахователната сума. За всички тях са допустими промени през срока на полицата. Доколко и какви обаче зависи от конкретните условия на застрахователя. В общият случай (ако няма изрични разпоредби в общите или специални условия на продукта) първоначалните условия при които е сключена авто застраховката могат да бъда променени по отношение на

 • Покритите рискове

Ако дизайнът на продукта позволява (има избор в допустимите клаузи), по време на действието на договора обхватът на покритите рискове може да бъде разширен. Например да промените покритието от частично на пълно каско.

Прочети повече За кои рискове може да бъде сключено каско?

При добавянето на нови опасности в обхвата на полицата, застрахователят обикновено изисква доплащане на премия и/ или нов оглед.

 • Териториален обхват

Минималното и обичайно покритие на автомобилната застраховка е за територията на страната. Голяма част от застрахователите допускат границите да бъдат разширени до част или всички страни, членки на споразумението зелена карта. За такава промяна е възможно компанията за изиска плащане на допълнителна премия и/ или да ограничи покритието на част от договорените по полица рискове за избрани страни.

Прочети повече За кои страни важи каското?

 • Застрахователна сума

С каско полица се застрахова преводното средство. Извън фабричната комплектация на МПС-то обаче, компаниите допускат да бъде покрито до определен лимит и допълнително (нефабрично), но трайно оборудване.

Прочети повече Какво допълнително оборудване може да се застрахова по каско?

Тази опция е валидна и за всяко ново придобито оборудване. По всяко време от валидността на полицата от може да бъде добавено в обхвата на застраховаха.

Възстановяване на покритието

По време на действието на застраховката е възможно първоначалната уговорка с компанията да бъде променена.

 • Дозастраховане

Каско полицата се сключва на база действителната стойност на превозното средство. Застрахователната сума по всяко време от действието на договора следва да бъде равна на действителната стойност на обекта на застраховката. Дори и уговорена така, при плащане на обезщетения, застрахователната сума се намалява. А това прави превозното средство подзастраховано. При следваща щета ангажиментът на застрахователя бил пропорционален на процента на застраховане.

Границата за преценка доколко превозното средство е под- застраховано варира между отделните застрахователи. В общият случай, ако изрично не е посочено друго,  размер на щетата над 10% от застрахователната сума изисква дозастраховане за да бъдат запазени условията при които е сключен договора.

Освен върху размера на платеното обезщетение, при част от продуктите на пазара дозастраването е условие и за допустимите начини за ликвидация.

 • Възстановяване на покритие

Последната възможна промяна по вече сключен договор е специфична за каско и не се допуска при други доброволни (имуществени) застраховки. Тя се отнася само за полици при които е уговорено разсрочено плащане на премията.

При стандартни условия неплащането на поредна вноска прекратява полицата на 15-тия ден след датата на падежа. Каско застрахователите допускат вноска да бъде платена и след прекратяване на полицата. След повторен оглед действието на договора се възстановява до първоначално уговорените условия.

Всички промени до полица каско следва да бъдат документирани. За вида и условията на промяната се издава анекс. За част от промени застрахователят може да изиска допълнителна премия.
 

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko

 • В? Diana Ilieva: Ako za zastrahovka kasko e dogovoreno razrocheno plashtane na zastrahovatelnata premiq i avtomobilat bade otkradnat oshte prez 1viq period na zastrahovatelnata godina:trqbva li da se doplatqt i ostanalite vnoski ot premiqta,za da my bade izplateno obezshtetenieto?Blagodarq vi
  • О: Broko: Да, трябва. Това е общо правило при всички застрахователи- непогасените вноски стават дължими при завеждане на първата щета. Плащането им е условие да получите обезщетението. Няма значение дали реализирания риск по полицата е кражба или друг покрит.
   Технологично за вноските не се налага да ги внасяте. Застрахователят ще ги удържи от размера на определеното за плащане обезщетение. Застрахователят изисква да внесете преди разглеждането на претенцията, само размера на авансовия бонус, ако сте уговорили такъм при сключване.
 • В? Diana Ilieva: Imenno tova e vaprosat mi:Pri realna vazmojnost zastrahovatelqt da udarji vnoskite ot razmera na opredelenoto za plashtane obezshtetenie,redno li e vapreki tova da iziskva ot men dopalnitelnoto im doplashtane?Blagodarq
  • О: Broko: Безсмислено упражнение е. Но пък може и да уговорено друго в общите условия. Кой е застрахователя? Ако не ви се споделя- проверете частта за премията, задължения на застрахования при настъпване на застрахователно събитие или обезщетение. Ако не го пише изрично- значи служителят спекулира. Драснете му едно писмо с коментар, че на основание чл. "който е по общи условия", може да си удържат сумата от размера на обезщетението. Задължително го дайте срещу входящ номер и чакайте приключването на производството за да си вземете парите.
 • В? Галя Вардова: Здравейте, въпросът ми е свързан с каско на автомобил на лизинг.Взех колата преди два дни на лизинг заплатих каско за 1год както и гражданска отговорност за същия период от време,но реших да се откажа от покупката в законовия двуседмичен срок.Възможно ли е да си получа парите обратно за заплатените застраховки при връщането на автомобила
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Кирил Цветков: Имам каско на автомобил, който претърпя авария и е предаден за разкомплектуване. Какво да правя с каското? Може ли да го прехвърля на нова кола, която възнамерявам да купя
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.