Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какво покрива застраховка каско?

Покритието по полица каско е съвкупността от възможни вреди, за които застрахователят се е ангажирал да плати обезщетение. Покритието по застраховката има три измерения:

 • За какви вреди се договаря;
 • При кои рискове и
 • С какъв териториален обхват.

Какви вреди  покрива застраховка каско?

За разлика от другата автомобилна застраховка гражданската отговорност , каското покрива само преките материални щети. Такива са всички случайни увреждания на застрахованото МПС, възникнали в резултат на покрит по полицата риск.

Прочети повече Какво покрива застраховка гражданска отговорност?

Извън преките щети, застрахователите при стандартен каско продукт, предлагат и покритие на един или повече допълнителни разходи, които е възможно да възникват в резултат на покрит по полицата риск. Такива са разноските за:

 • ограничаване или намаляване на вредите
 • спасяване на застрахованото МПС
 • транспортиране на превозното средство до най- близкото място да ремонт или местодомуване
 • престой на паркинг и други.

Какви разходи, в какъв лимит и дали въобще зависи от избраната клауза по договора и условията на конкретния застраховател.

Кои рискове се покриват по каско?

При каското са валидни и двете опции за дефиниция на обхвата на покритите рискове. Обхвата на опасности по полицата може да бъде договорено на база:

 • Изброени рискове- застрахователят носи риска само на вероятните опасности за щета, които  са изрично изброени в полицата.
 • Всички рискове- застрахователят ще компенсира застрахованото лице за всяка вреда, която е възможно да възникне върху превозното средство с изключение на изрично изключените рискове.

Стандартното каско, което застрахователите предлагат у нас е с покритие на база изброени рискови. Изключение е само една от автомобилните застраховки  на Булстрад.

Прочети повече Какви рискове могат да бъдат застраховани по каско?

С какъв териториален обхват е застраховка каско?

За разлика от гражданската отговорност, нормативната уредба не предвижда минимален териториален обхват по застраховка каско. За къде и при какви условия (покрити рискове и условия за ликвидация) се уговаря с полицата.

Всички стандартни каско продукти у нас покриват територията на страната. При част от компаниите застраховката е валидна за всички страни от Европейското икономическо пространство. При други покритието може да бъде разширено до всички страни от споразумението Зелена карта. Не липсват и каско предложения, които покриват рисковете на автомобила само извън територията на България.

Пропускаме ли нещо?

Питайте ни
Пропускаме ли нещо? Кажете ни на? Питай Broko

 • В? Мариела: Здравейте! Имам въпрос относно застраховка каско. Имам автомобил който застраховах тази година тъй като решихме да пътуваме в чужбина за да сме по-спокойни все пак път е и нищо се незнае какво ще се случи. Застрахивахме я и след 10 дни тръгнахме и всичко беше окей. Тъй като живееме на остров и взехме ферибота и когато стигнахме на острова и си тръгнахме за вкъщи и колата изведнъж спря и светнаха на таблото всички лампи, но не може да запали не става и се обадих на застрахователната компания за пътна помощ и от там ми казаха че каското не включва поверди на колата и пътна помощ само ако имаме ПТП- тогава. Въпросът ми е защо няма право застраховка каско право на пътна помощ ако ти се развали колата нали е каско нали затова се правят тези застраховки за ПТП,за повреди,кражби,природни бедствия и т.н. Направо съм бясна на застрахователите защо неуточняват тези неща при застраховка каско
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.